· 

Wat komt je toe

 

 

 

 

Wat je toe komt, komt

 

Wil je meer, dan maak je schuld

 

Tenzij je ontbreekt

 

ALS HET WARE NIET DÁÁR

Ons zijn keukenapparaten beloofd, maar stress blijft maar Ons zijn computers beloofd, minder zorgen, is het waar Ons zijn robots beloofd, van slaafse arbeid niet gewaar Ons zijn 3e-wereldlanden beloofd, goed = koop = waar Ons zijn inzichten beloofd, liever bevestigend dan waar Ons is veiligheid beloofd, dus groeit de angst voor gevaar Ons leven moet lang duren, maar “te duur” een bezwaar Ons is competitie beloofd, van externe kosten ongewaar Ons is het goede beloofd, vele pixeltjes waar ik naar staar Ons is geluk=méér beloofd, dus na een halve eeuw...  raar

-------------------------------------------------------------------------- +

Is er al genoeg beloofd? Is een toekomstbeeld ooit waar?

 

 


 

WAT-NIET-IS VERGT ONDERHOUD

 

Jemig, wat een hoop te doen vandaag

 

Nou, éérst even rustig tijd voor mezelf

 

O jee... een file, als ik maar op tijd kom

 

Pfff...  sorry guys, slome vrachtwagens

 

Maar... geweldig toch, dat ik er nu ben!

 

  ---------------------------------------------- +

 

'ik' 'ik' 'ik' 'ik' 'ik', uit angst niet te 'zijn'

 


 

MISPOES

 

U heeft zich nogal onbehoorlijk moeten haasten?

 

Hoe veel momenten  was U  haast niet aanwezig?

 

Aan het  turen naar een negatief  toekomstbeeld?

 

Een fikse uitbrander,  want 28,51 minuten  te laat?

 

Ach, kan gebeuren, geen probleem

 

Mááárr, U heeft 99,31% van Uw hier-en-nu gemist

 

@!#!&!*$  %^**!@#*  &@!^%#~  *!#??

 

 


 

LERAAR

 

Misschien is er eindelijk een diepe, serieuze wens is om te weten “wie ben ik?”

Een klein stukje daarvan is vatbaar in woorden, rationeel, daar kun je over lezen

Een ander gedeelte heeft te maken met gevoelens,  eh…  dat ligt dus wat subtieler

Een leraar kan dan iets doen, of laten,  waardoor een onverkend gevoel actief wordt

Misschien zeg je “aháá, nu merk ik het”. Maar meestal “flikker op, dit voelt niet goed”

Het grootste deel van jou, deep-down, daar zijn überhaupt nauwelijks woorden voor

Dan kan hij iets doen* of laten* waardoor er heel subtiel… bzzz of rrrrr of.... eh… tja

Misschien zeg je "aháá, dus dit is het".  Maar doorgaans ‘flikker op, dit is ráár”

Je hele intellect kan ingezet worden om een geliefd zelfbeeld te redden

Oordelen is bijzonder effectief ter voorkoming van verdieping

 That's ok. Heroverweeg je vraag. Wat wil je werkelijk?

Maar hét antwoord is irrationeel, woordeloos

In feite her- ont- dekken van jeZelf

In feite ontdek je waarheid

Want er is alleen Zelf

Je bent al één**

 

 

*) Beter gezegd: iets resoneert tussen jou en hem***, want

**) een echte leraar ervaart geen verschil tussen jou en hem

***) Niet anti-feministisch bedoeld,  daar zijn operatietjes voor

 


 

FACTUUR Noodreparatie Zelfbeeld

 

Spoedbehandeling noodoproep  42,00

Onderhoud van het idee ‘’ik ben niet goed genoeg’’…  71,00

Onderhoud van het idee ‘’ik ben wel goed genoeg’’…   195,00

Demontage, aansluitpunten herstellen, afwerking…  90,00

Correctie dubbele boekhouding….  200,01

Als-dan strategieën aanpassen…   44,00

Fijnafstelling lagere algehele gevoeligheid…   21,50

Bijwerken risicoprofiel en vermijdingsdrag…   120,00

Cool Reboot & Stealth Recovery procedure…  120,00

Voordringkosten en afstandelijkheidstoeslag….. 99,95

------------------------------------------------------------------------------- +

Subtotaal verrichte egospoedherstelwerkzaamheden….. 1003,46

 

Stamgastkorting 22%….  -220,76

BTW (belasting tegenstrijdig winstoogmerk) …   108,21 

------------------------------------------------------------------------------- +

Totale kosten*…………………………………………………….  891,21

 

*) Reeds afgeschreven van uw levensenergierekening

 


 

ONDER WIJS

 

En onderwijzer stuurt aandacht naar wat er onder ogen komt

Een wijze stuurt aandacht terug: Wie kijkt door je ogen?

Hersenen, binaire signalen, beeldverwerking, dus?

En wie ervaart die neurologische impulsen?

Is een mens eigenlijk een soort robot?

Een tamelijk complexe automaat?

Geen aanwijsbare ervaarder?

Wie het ECHT wil weten

met een en al focus

komt er achter

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0

BIJSLUITER: Bezoek van deze site kan ongewenste bijwerkingen hebben. Geliefde aannames kunnen losrammelen, waardoor het psychologische immuunsysteem wordt aangetast en onverbloemde Realiteit kan binnendringen. Angst, onrust en verwarring zijn tijdelijke ontwenningsverschijnselen van de aandoening "persoonlijkheid", waarna onherstelbaar verlies kan optreden van geloof in zorgen, egoïsme en afgescheidenheid. Neem in geval van heftige bijwerking contact op.