Natuurwetten verliezen niet

1710

 

 

Personen doen het met geloof in vrijheidsbeperking

 

Getallen doen het met vastleggen van kennis

 

Wetenschappers doen het met getallen

 

Normale mensen met ervaringen

 

Waarheid met bewustzijn

 


1711

Wie zich nog wat van natuurkundeles weet, zal zich misschien zijn opperste verbazing herinneren dat het alleen maar over getallen ging. Nee? Geen shock die nog tientallen jaren nagonsde? Dat onze wereld, inclusief jij, verklaard zou kunnen worden met wat lijkt op niets dan cijfertjes en formules? Hoe hard je auto optrekt, hoe biljardballen en atomen botsen... Was dat niet supercreepy, dat de wereld rekenkundig in mekaar zat? Volgens natuurwetten als rekeninstructies, een soort computerprogramma?

 

Niet van wakker gelegen? Nou, ik wel hoor. Erger nog... ik begon te zoeken waar die cosmische super-duper rekenmachine zich bevindt. Dit artikel is er speciaal voor diegenen die die neurose gemist hebben, en alsnog willen leren schudden op hun grondvesten.

 

Het beeld van een rekenmachientje is misschien wat te voorbarig, want er zijn toch wel essentiële verschillen. Als we op een calculator twee getallen bewerken gaat er namelijk informatie verloren. Of we nou optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen: twee getallen worden één. Vanuit het resultaat kunnen we niet eenduidig de twee oorspronkelijke getallen terugrekenen. Dat is niet hoe de natuur werkt. Die spuugt evenveel informatie uit als ze inslikt. En omgekeerd.

 

Natuurwetten werken zonder verlies. Als er twee getallen worden verwerkt, zijn er (even later) weer twee getallen. Je zou een berekening kunnen zien als een nieuw perspectief op dezelfde gegevens, zonder dat er verlies optreedt.

(Zoals een bank geldbedraagjes verschuift door de naam van zijn eigenaar te veranderen, zonder dat er iets weglekt. En als er grof illegaals gebeurt, dan drukt de staat op de 'undo' knop. Ahum... nou ja... in het ideale geval.)

 

Een 2-zits bank plus een 3-zits bank is samen... Bij natuurwetten wordt een van de twee oorspronkelijke getallen meegesleept, zodanig dat de hoeveelheid informatie gelijk blijft. Anders weet je bij de scheiding niet meer hoe een 5-zits bank moet worden doorgezaagd. Het universum wil kennelijk geen kennis kwijtraken.

 

Dus als vanuit een bekend resultaat (5,3) zou worden gevraagd wat de oorspronkelijke getallen ook al weer waren, dan draait het rekenwerk om, moeiteloos. Optellen wordt aftrekken. 5 min 3 wordt 2. Geen advocaat nodig die beargumenteert dat het 1+4 zou moeten worden.

 

Daarna zijn we weer terug bij af. Er is niks verloren gegaan. De informatie in (2,3) is eigenlijk hetzelfde als in (5,3), omdat ze in elkaar kunnen worden omgerekend. De berekening is symmetrisch, reversibel en zonder voorkeursrichting.

 

Op precies dezelfde manier gaat het met vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld, 2 maal 4 wordt 8. En één van de oorspronkelijk getallen blijft behouden.

Als we vanuit het resultaat (8,2) later weer terug zouden willen naar de oorspronkelijke getallen, dan draait de richting om, moeiteloos. Vermenigvuldigen wordt delen. 8 gedeeld door 2 wordt 4 en we zijn weer terug bij af. Merk op dat we ondertussen alle berekeningen van een rekenmachine (plus, min, maal en delen) hebben gehad.

 

Net als met Lego zijn dit soort rekenblokjes te combineren. Door lijntjes/draadjes met elkaar te verbinden kunnen getallen van de ene naar de andere berekening doorstromen. Drie getallen input kunnen omgerekend worden tot drie getallen output. Hij had indertijd 1 autoband. Zij 3, met bijbehorende wieldoppen in 3 kleuren. Controleer maar even of het bij een scheiding vlekkeloos verloopt.

 

Maar het kan nog gekker. Als er van de zes getallen in het plaatje maar drie bekend zijn - maakt niet zo veel uit welke - dan kunnen de overige drie meestal berekend worden, kijk maar: 'iets' plus 3 is 5. Dan moet het eerste vraagteken dus 2 zijn geweest. En 3 maal 2 is 6... dat bepaalt de waarde van de overige vraagtekens. Wel ff puzzelen, maar het lukt. Zo kunnen relaties met de meest ingewikkelde huwelijkse voorwaarden gearrangeerd worden.

 

Een tikkeltje ingewikkelder... 1 plus 'iets' moet 9 opleveren. Dan moet dat 8 zijn geweest. Daaruit blijkt dat 4 maal 'iets' 8 moet opleveren. Dat moet dus 2 zijn. Oftewel, de getallen links zijn (1,4,2) en rechts (9,8,2). Best even puzzelen. Maar de natuur doet het MOEITELOOS. Ook met miljarden relaties tussen mensen, deeltjes, geld, liters, magneetvelden, monopolyhuisjes, whatever.

 

Misschien lastig voorstelbaar, een gigantisch netwerk van dit soort blokjes dat GEEN moeite kost om door te rekenen. Maar zelfs dan zijn er mogelijkheden om even uit te puffen. Namelijk, als er simpelweg (nog) niet genoeg informatie beschikbaar is: meer vraagtekens dan getallen. Dan is er tijd voor rust.

 

Een andere benaming voor vraagtekens die (nog) niet kunnen worden vastgepind op een bepaalde waarde is: VRIJHEID. Als op geen enkele manier - via geen enkele berekening - een voorwaarde wordt gesteld, dan mag een vraagteken nog even in onwetendheid verkeren, hemelse naïviteit. In een tekortkomende human mind leidt dat tot fantaseren over wat-zou-kunnen. We zouden een bepaalde waarde kunnen wensen, er wellicht een gokje op wagen. Een hoge waarde lijkt misschien 'beter' dan een lage. Etc. Een hele virtuele wereld van stel-je-voor en wat-als kan opduiken - door vrijheid alvast in te vullen - maar of dat zin heeft? Als later de harde realiteit van exacte getallen arriveert?

 

Vrijheid, niet-weten, heeft heel speciale eigenschappen. Zo is het mogelijk dat we van twee deeltjes weten dat ze samen een energie van 7 hebben, maar nog niet hoe die onderling verdeeld is. Die deeltjes kunnen op grote afstand van elkaar zijn, en toch staan ze qua energie onmiddelijk met elkaar in contact (verstrengeling). Als het ene deeltje een energie van 2 blijkt te hebben, dan het andere deeltje 5. Twee vraagtekens, op grote afstand van elkaar, maar toch onderling verbonden. Fysiek onvoorstelbaar, maar in rekenblokjes simpel weer te geven. Een heel vreemd gevolg van de ijzeren wet dat de totale energie van een systeem gelijk moet blijven.

 

Een ander voorbeeld is de natuurwet:

 

Kracht = Massa  x  Versnelling.

 

Handig voor auto's om te weten hoe hard ze moeten optrekken als je op het gaspedaal stampt. Maar ook van belang voor deeltjes die krachten van een magneetveld of electriciteit ondervinden. Met andere woorden, dit ene rekenblokje wordt triljarden keren per seconde toegepast. En data stroomt er doorheen in alle mogelijke richtingen. Zodra er twee getallen bekend zijn worden de overige twee vastgelegd. Als dat MOEITE zou kosten, of als er ook maar een beetje informatie verloren zou gaan, dan zouden luchtmoleculen al heel snel uitgestuiterd zijn, zoals tennisballen, en vermoeid op de grond blijven liggen.

 

Eigenlijk is de suggestie dat het TIJD kost om natuurwetten door te rekenen ook al wat teveel gevraagd. Als je nu op de klok kijkt zie je de wijzers langzaam bewegen. Je ervaart verandering. Maar voor natuurwetten is tijd: just a number. Ons intuïtieve gevoel van tijd is een kwestie van interpretatie. Zoals je licht met een golflengte van 480 nanometer ervaart als blauw, of een geluid van 4000 Hertz als een hoge toon.

 

Omdat tijd voor natuurwetten zo kaal is als een getal, lukt het ze om eraan te tornen. Bij hoge snelheid, of afwijkende zwaartekracht, wijkt ook de snelheid van de wijzers van de klok af. Ook dicht bij huis. Als de GPS op je mobiel correct werkt, dan weet je zeker dat de klok in satellieten sneller tikt dan bij jou. (Tussen twee haakjes: hoe veel sneller? Natuurwetten gebruiken daarvoor het trucje van wortel trekken.)

 

Als je nu een klok hoort tikken, dat weet je dat er snelle variaties in luchtdruk zijn - just numbers. Eigenlijk is de magische eend in de bijt: ERVAREN. Niet de verzameling getallen en de sommetjes waar ervaring uit voortkomt. Probeer het maar eens te programmeren.


Héél sterk versimpeld, zouden we onze kennis daarvan kunnen indelen in 5 grote netwerken van berekeningen. Rechts de zichtbare wereld, met zijn spulletjes en levende materie. Informatie daarover komt op ons toe via ruimte-tijd, en bereikt dan onze zintuigen. Signalen komen aan in de hersenen die een gigantische kluif lijken te hebben aan het interpreteren van wat onze 3D omgeving betekent. En dan dus het stukje 'magic', dat zich daarvan bewust wordt.

 

 

Dus, samengevat, informatie in het plaatje hierboven stroomt van rechts-naar-links. Right? Kijk maar even goed. Mee eens? Van harte? Hartstikke logisch, toch? Rechts-naar-links? Een slapeloze nacht om verwedden?

 

Zeker weten?

 

Maar werken rekenblokjes niet moeiteloos beide kanten op? Informatie mag er van links-naar-rechts of rechts-naar-links doorheen. Zelfs combinaties met vraagtekens all over, that's all fine. Waar valt daarin überhaupt een voorkeursrichting te vinden? Heen-of-terugrekenen, voor natuurwetten maakt het geen snars uit, zolang relaties tussen getallen maar kloppen. Al moet natuur-gereken zich suf puzzelen, maakt niet uit, want het gebeurt allemaal moeiteloos en gratis.

 

 

Zou je je kunnen voorstellen dat Bewustzijn eerst vraagtekens 'uitzend' naar rechts (dwars door de Mind, Zintuigen en Ruimte-tijd)? Zodat er berekeningen van Stuff uitgelokt worden om daarop te antwoorden met getallen over de fysieke werkelijkheid? Waarna de resultaten worden 'teruggezonden' naar links (via Ruimte-tijd, Zintuigen en de Mind), zodat Bewustzijn kan ERVAREN in wat voor wereld'ie leeft? Zich verheugend op een magische aha-erlebnis?

 

 

Tip: Lees dit nog maar een paar keer opnieuw.

 

Voor het geval wereldbeelden nog niet beginnen af te brokkelen: Valt het niet op dat er hiervoor helemaal geen werkelijk fysieke werkelijkheid nodig is? Alleen getallen-over en eigenschappen-van dingen. Maar geeneen fysiek ding-zelf... Real stuff lijkt te mogen ontbreken. Met suggestie zijn we dik tevreden. Is onze wereld misschien een ongelofelijk knappe suggestie? Ietsje beter dan in 3D computer games.

 

Want heeft dit alles ook niet iets weg van hoe data stroomt door een computer? Een beeldscherm toont lichtbeelden, maar geen werkelijke Stuff. Pixels staan stil, kleurtjes suggereren symbolen of voorwerpen. Bijna ervaren we objecten en beweging. Binnenin een computer wordt gerekend, en geven draadjes electropotentialen door... toch ook nauwelijks Iets?

 

Maar de computer zelf dan? De hardware, de kast, laptop, of tablet. Die is een stuk realistischer. Die kan door de lucht vliegen en aan diggelen. Real Stuff, right? Ja?

 

Zeker weten?

  


1712

XPERT

 

Dus U bent een expert in menselijke relaties?

Inderdaad. Die zijn dus nogal problematisch omdat er zelden volledige openheid is. Wat al te zien is aan de lichaamshouding. Gevoelens komen dus vaak niet over. Vooral signalen van gezichtsuitdrukking gaan regelmatig verloren.

Zo! En wat valt daaraan te doen?

Uitdrukking van verbazing, betrapt zijn of consternatie dient dus tenminste 5 seconden te worden volgehouden.

O ja? En dan begrijpen partners elkaar beter? Is dat werkelijk voldoende?

In de richting van de camera. Dat maakt het mogelijk dat relaties langer dan 3 afleveringen kunnen duren, dus.

Nou, interessant om te weten. Maar na 5 jaar intense dagelijkse studie zal een groot deel van de waarde van Uw kennis komen te vervallen, nietwaar? Niet dat de soap stopt, maar U laat morgen euthanasie plegen, nietwaar?

Klopt. Een nieuwe regisseur, nieuwe sponsor, dus nieuwe natuurwetten. De poten worden onder mijn stoel weggezaagd. Al die duizenden uren die ik er in heb geïnvesteerd, dus ik zie het dus niet meer zitten. Snappen was mijn laatste houvast.

Tja, een zware beslissing, die ons nogal heeft geshockeerd. Maar goed, voor het geval U daar tóch nog van afziet, mag ik U hierbij een 10-jarig contract aanbieden voor een rol in onze nieuwe versie van infomercial ‘’Ondragelijk afzien’'?

 

BIJSLUITER: Bezoek van deze site kan ongewenste bijwerkingen hebben. Geliefde aannames kunnen losrammelen, waardoor het psychologische immuunsysteem wordt aangetast en onverbloemde Realiteit kan binnendringen. Angst, onrust en verwarring zijn tijdelijke ontwenningsverschijnselen van de aandoening "persoonlijkheid", waarna onherstelbaar verlies kan optreden van geloof in zorgen, egoïsme en afgescheidenheid. Neem in geval van heftige bijwerking contact op.