Een boom ruimt op door los

te laten

Een bom ruimt op door lichamen

het leven te doen laten

De mind ruimt op door los te zagen

wat één was

Bewustzijn ruimt op door alles te laten

smelten

tot één

 

 

 


 

In de opruiming!!

 

Duizend hebbedingetjes in de opruiming!!

Overbodig, maar oppervlakkig gezien zeer

begerenswaardig spul, dat je niet kwijt wilt

Kostbare aannames in je eigen bovenkamer

In combinaties die opreizen als pijn en onrust

Komt dat zien, maximaal 1000 x 1000 conflicten

 

 

 

Disclaimer

 

Deze pagina bevat aanwijzingen om innerlijke conflicten op te ruimen.

Als je dat 'goed' of 'interessant' vindt, maar niet daadwerkelijk gaat doen,

dan werkt onderstaande kennis averechts, en helpt je ontkennigssoftware

om over dingen heen te kijken, te ontkennen, vergeten, alleen bij anderen...

Als het juist je bedoeling is om  ongevoelig te worden  voor innerlijke rommel,

lees dan vooral verder.  Vlug, oppervlakkig, met een half oog,  ter immunisatie.

Overal waar geadviseerd wordt "doe" of "doe niet", zeg hardop: Ik snap het niet.

Oefen eerst, en kijk of onbewustwording aanslaat en niet-snappen geloofd wordt.

 

 


 

Wie spreekt?

 

Toneelstuk

   Nisargadatta, Bombay, 1980 Twee aannemers, turend naar een bouwtekening, Nederland, 2018:   
Ik, het Absolute, ongedifferentiëerd en grenzeloos, heb nooit ervaren dat ik dat ik leef.
  De woonkamer maar 30 vierkante meter?
In plaats van 60? Dat had nooit gemogen!
En nu ervaar ik dat ik leef, en dit hele gedoe ervaar ik via deze ik-ben-in-leven-ervaring.
  De kast kan zelfs niet open, óf de deur niet. Het past niet.
Waarom hebben ze dat nog niet eerder gezien, die maten?
Deze ervaring is beperkt door, tijd en ruimte; maar toen ik dit hele gedoe doorzag, besefte ik dat...
  Ach ja, als je van hieruit kijkt, dan kun je niet zien wat er staat.
...ik nooit een ervaring had van in-leven-zijn.
  Hoe kon dit gebeuren, wat is nou waar? ... Nou ja, ervaring leert.
Dat is een staat die elke ervaring voorbijgaat.
  De aannemers nemen niet meer aan het te kunnen snappen.

The end

 

Je hebt er niet veel aan om dit soort toevalligheden van anderen te geloven. Hooguit als aanmoediging. Zet je filter van één-toneelstuk-is-té-idioot uit, en schenk idioot veel aandacht aan de bron van aandacht. Kijk daarna passief-maar-alert toe waar aandacht zich op richt. Voor wie wakker is, is dit soort synchroniciteit zeer alledaags, alsof het hele leven van één scriptschrijver komt.

 

 

Breekijzer

 

Wil je vrij blijven,

om te kunnen verzinnen

wat-is?

 

 

 

 

 

 

 

Of wil je vrij worden

van verzinsels?

 


 

Droom be-leefd

 

Tussen je geboorte en je dood droom je van je eigen eigenschappen

Liever haal je rommel van het schap, die je claimt als eigen

Leven blijft liggen, want je vreest dat het te heftig is

Alleen je weerstand tegen de dood is heftig,

volstrekt onontkoombaar en onnodig

Het leven is niet té- of onbeleefd

als je het ten volle beleeft

Hoe verdrietig ben je

‘s morgens, als je

droom sterft?

Wie is het die

streven

ziet?

 

Scheppen en ruimen

 

Een schepper kan een creatie maken, onderhouden, bestuderen, vetmesten of uithongeren.

 

Als je ergens een probleem van ‘maakt’, of je zorgen ‘maakt’, dan ben jij de maker, en heb jij

al die rechten.

Als jijzelf de eigenschap hebt van doorgaan-om-het-doorgaan (blijven leven), dan zullen je

 creaties daar ook aan lijden.

Als jijzelf niet helemaal 100% klopt, uit ook maar 1% tegenstrijdigs bestaat, dan heb je

onderhoud nodig om te blijven bestaan.

Je creaties net zo, die zullen protesteren als ze dreigen uiteen te vallen, en steeds weer

 opnieuw aandacht en geloofwaardigheid van je eisen.

Geef ze niet té veel aandacht, niet té zuivere aandacht, want dan wordt het tegenstrijdige

té duidelijk, en komt echtheid steevast om het leven.

Dus… zowel uithongeren als vetmesten doen creaties verdwijnen, volgens het geloof van de

maker in de echtheid van zijn eigen creatie

Doelen, problemen, plezier en angst zijn eigen maaksels, die we - door middel van halve -

aandacht écht geloven.

Gemaakt volgens een vast recept, ooit klakkeloos gekopiëerd van anderen, omdat zij ook

kopiëren.

Als kind hadden we geen keus, volgden we noodgedwongen het voorbeeld van een kudde

 

Ook het recept voor niet-willen-onderzoeken hebben we naïef tot ons genomen.

 

De gebruiksaanwijzing2 voor de meest fantastische technologie,

 

waarmee de mens indertijd zelf is geschapen,

 

willen we niet doorlezen:

 

als schapen 

 

 

 

Zagen

 

Heb je vast wel eens afgevraagd,
als je een geheel in tweeën zaagt,
en de ene helft commandeert de andere:
dan kun je spreken van heerser en slaaf
Precies zo is mijn hand geheel onvrij
want: onderdaan van mijn grillige wil
“Mijn” en “wil”: ook losgezaagd
Daarom is complete bevrijding
niet heel handig
en onverstandig
Beheersing en verslaving:
twee zijden van één munt
Wat afgezaagd!
Maar al te goed
dat afzagen virtueel gebeurt,
in een hoofd vol met zaagsel
Heb je vast wel eens afgevraagd,
wie hier levenslang over klaagt?

 

Slopen

 

"Als gevolg van de ideeën van anderen heb je zoveel dingen om je heen opgebouwd dat je de weg kwijt bent. ‘Jij’ wordt opgesierd en verfraaid door de ideeën van andere mensen. ... Het doel van Sat-Goeroe is om je te vertellen wat je bent, voorafgaand aan de constructie van al die ideeën van anderen. Je huidige spirituele voorraadschuur is gevuld met woorden van anderen - sloop die concepten. Sat-Goeroe betekent de eeuwige staat die nooit wordt gewijzigd: dat is wat jij bent. Jij bent dat onveranderbare, eeuwige, permanente Absolute. Sat-Goeroe zegt dat je je moet ontdoen van alle muren die om je heen zijn gebouwd door alles wat andere mensen zeggen en denken."

[Mr. Nisargadatta 'instortingsgevaar' Maharaj]

 

Daarom zijn alle ideeën en concepten die je op deze website vindt

in een bepaalde fase leerzaam, toevoegingen,

maar uiteindelijk tegenstrijdig, en

ruimen ze zichzelf op

Totdat er Niets

overblijft:

JIJ

subtielste

van het subtielste

Totdat je er aandacht aan

schenkt en besef omvattender wordt

dan alles wat je via woorden zou kunnen leren,

voorbij alles wat je kunt onthouden of via zintuigen ervaren

 

Vertaalhulp Sanskriet - Nederlands
   Advaita (cleanup fase 2→1)  Vedanta (cleanup fase 1→0)
 Sat  Zijn, bestaan, dat-wat-is  JIJ, bron van Zijn
 Goe  Donkerte, zwaarte, vloek1  Geloof in bewustzijn
 Roe  Verdrijven, Piet's dingetje  Opgelost worden
 Chit  Besef, weten, inzicht, licht  Realisatie
 Ananda  Extase, high, tevreden zonder reden  Gloed van Zijn
 Samsara  Donkerte uitfoeteren, gelijk zoeken  Onbeperkte inzichtshonger
 Sat-GoeRoe  Donkerte verdrijven d.m.v. licht(heid)  Angst voor niet-zijn verdrijven
 Sat-Chit-Ananda  Helemaal tevreden zijn met Zijn  Niks mis met Niks

 

 

 

Grote opruiming

 

De dood is een baken van waarheid

Hij kijkt door werkelijk elk leugen heen

Wil je pogen hem heelhuids te passeren

dan moet je elk oneigenlijk bezit afleggen

Uiteraard kun je hem van tevoren al vragen

om elk onwaar voorwerp of idee aan te wijzen

middels uitleg, spot, pijn, grapjes, angst, irritatie

Durf je je rommel volledig voor gek te zetten?

Trek een lange neus naar lijken in de kast

  Maak er alvast goed gebruik van dat

  de dood nooit tegen je zal liegen,

 maar wel kan meelachen;-)

 

 

 

Hersenschudding

 

Een flinke aardbeving kan soms helpen om je bovenkamer te herordenen, om de complete inhoud ervan te relativeren, om onderste steen boven te krijgen. Tien geweldige koopjes in de aanbieding, die je diepste aannames geweld aandoen.

 

Aanbieding #1: Als nieuw type vuilnisman was Einstein met opruimen aardig op dreef, met zijn relativiteitstheorie. Echter, omdat hij morrelde aan het fundament van "tijd" en "ruimte", ondersteund door een paar simpele formules die er niet om logen... dat leek zo griezelig dat het gewone mensen ertoe noopte om de betekenis van het woord "theorie" aan te passen. Zo van "Ja ja, iedereen kan een theorie verzinnen, dus alles is reatief!" Ontkenning, verwarring en een gigantische partij afleiding... bleek comfortabeler dan om zelf even na te pluizen hoe het zit.

 

Einstein had laten zien dat "tijd" niet meer dan een projectie was, zoals in een film. Hij berekende hoe je "ruimte" in "tijd" kon omtoveren, en vice versa, door te draaien aan een knopje op de projector. Die truc werd al gauw door observaties bevestigd, een goede sterrenkijker was voldoende. Supergevaarlijk dus, een klokkenluider die rammelde aan "echtheid" van ons bestaan. Daarom moest hij categorisch weggepromoveerd worden, eerst tot professor, en daarna tot "verwarde".

 

Aanbieding #2: Een soort hedendaagse collega van hem, Sadhguru, verkoopt hetzelfde type opruimerige praatjes, over het moeras van Bestaan, en erger zelfs. Niet vanuit wiskunsten, maar via innerlijk Zien. Wetenschappers kunnen niet tegen hem op. Dus wordt het niet hoog tijd om ook hem een kopje groter of kleiner... tot heilige of Sinterklaas te verklaren? Innerlijke Zien moet zo afgrijselijk buitenaards gaan lijken, een gevaarlijke hobby van aliens met witte baarden, dat gewone mensen het nóóit gaan proberen.

 

Aanbieding #3: Als Einstein nog zou leven, dan zou hij kunnen opmerken dat een YouTube filmpje van Sadhguru live werd uitgezonden vanuit een raket, die zich met 2/3 van de lichtsnelheid voortbewoog... Daarom sprak en bewoog hij langzaam, alsof de tijd vertraagd was. Een rekenmachientje is voldoende om te bevestigen dat dit getalsmatig klopt. Een game programmeur is voldoende om aan te tonen dat dit even krankjorem is als ons idee van absolute "tijd" en "ruimte".

 

Aanbieding #4: Wat als ons hele leven als een YouTube film zou zijn? Al onze waarnemingen, gedachten en gevoelens... de hele mikmak... allemaal saampjes als één film? Dan zouden zelfs gewone mensen (als ze de klik maken) tijd en ruimte kunnen transformeren, en die kunnen ervaren als high quality Virtual Reality, met "gedachten" als ondertiteling. Onwaarheid mogen we Melden, en YouTube staat klaar met Hulp2 en biedt feedback aan onze emoties... Is er één lezer die een passender, realistischer verklaring heeft voor de tijd en ruimte waarin we leven?

 

Aanbieding #5: Talloze échte Sinterklazen, wetenschappers en heiligen hebben ons al voorgehouden dat deze wereld louter een projectie is, van iets groters, iets diepers. Wie dat innerlijk kan Zien én emotioneel aankan - niet van horen zeggen maar direct - die is al gauw 90% van zijn meest tegenstrijdige ideetjes kwijt... dat ruimt lekker op.

 

Aanbieding #6: Kun je je voorstellen dat Sinterklaas werkelijk alle cadeautjes bijeen zou slepen, en die blijmoedig uitdeelt terwijl Piet door vóór- c.q. tegendemonstranten wordt uitgejouwd? Terwijl de ME klaarstaat om er op los te slaan? Terwijl het toch de Sint zelf is, die symbool staat voor de blanke onderdrukker? Was het niet Nederland, die zich pas na enorme moordpartijen en internationale verontwaardiging gedwongen zag om slavernij en koloniën op te geven? Hoe kan de kern van een boodschap zo verloren gaan? Omdat we voorstelling prefereren boven wat-is? Zoals we geloven dat 's werelds grootste ego's niet op hun rode knop zullen drukken, terwijl we de temperatuur op deze planeet opofferen aan vliegensvlugge vakantiereisjes (Ach ja, "ich habe es nicht gewusst en een beetje schuldgevoel", dat dan weer wel). Kortom, een knettergekke wereld is er al, ook zonder voorstellingsvermogen. Stoppen met iedere voorstelling, in je eigen mind... dat ruimt lekker op.

 

PAS OP VOOR ONMOGELIJKE AANBIEDINGEN!

Volgens wetenschappers bevat het universum zo'n 1000.000.000.000.000.000 000.000.000.000.000.000 000.000.000.000.000.000 000.000.000.000.000.000 000.000.000.000.000.000 000.000.000.000.000.000 000.000.000.000.000.000 000.000.000.000.000.000 000.000.000.000.000.000 000.000.000.000.000.000 deeltjes. Waar komen die vandaan? Uit een webwinkel in een ander universum? Uit een formule? Waar is dan de rekenmachine die 'm tot zo'n 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 keer per seconde doorrekent, en dat sinds de Big Bang al zo'n 43.549.000.000.000.000 keer? En waar blijft de alom gewenste echtheid, die uit niets dan getallen zou voortkomen? Kortom: laat je niet lui maken door verkooppraatjes die té mooi klinken om waar te zijn. Beter om het Zelf uit te zoeken.

Aanbieding #7: Zou het mogelijk zijn dat een of andere God (keuze uit 40.000) werkelijk alle deeltjes in het universum bijeen zou slepen, en daarvan blijmoedig lichamen aan nieuwe zieltjes uitdeelt, terwijl een groot deel van hen misbruikt gaat worden als slaaf, onderdanig aan andermans c.q. eigen gedachten? En dat terwijl die God wordt uitgejouwd (door Jan en 39.998 alleman) om zijn bestaan c.q. niet-bestaan? Terwijl bateljons van ME-entiteiten er op los slaan. Terwijl eigenlijk een nóg hogere, nóg blankere instantie het idee van "conflict" heeft uitgevonden?

 

Aanbieding #8: Veel makkelijker is het om voor te stellen dat Youtube alles is. Door alleen maar pixeltjes bijeen te slepen, te wachten op likes, en filmpjes in een leuke en/of verwarrende volgorde te verknippen en terug te voeren aan ieder die denkt dat het iets voorstelt. Vanuit één verslavend ideetje ontstond in 2005 een compleet virtueel sub-universum, opgekocht door Google, die zorgdraagt voor belangenverstrengeling. Een constructie als afspiegeling van wat? Bestaat er een instantie die de beelden uploadt die onze ogen dagelijks zien, ondertiteld door de denkbeelden die wij erbij fabriceren? Als het YouTube lukt om een sub-univerversum te creëren, met actieve miljarden volgelingen... zou ons fysieke universum dan ook niet een onderdeel kunnen zijn, van iets nóg groters?

 

Aanbieding #9: Het schijnt mogelijk te zijn om een verslaving uit te zetten, zelfs YouTube, door alle interesse erin op te zeggen en niet door te klikken naar een volgend filmpje. Desnoods uit verveling of na totale uitputting. Op dezelfde manier schijnt het mogelijk te zijn om verslaving aan Ervaren uit te zetten, door interesse in méér op te zeggen, door niet te vragen naar een volgend moment. Door genoegen te nemen met wat alleen maar Nu is. Zonder ook maar één verwijzing naar verleden of toekomst op te volgen, door Nu in geen enkel beter-Nu te geloven. Door bewust te zijn van bewustzijn, en niet van de inhoud.

 

Aanbieding #10: De wereld wordt waargenomen door onze zintuigen, omgezet in logische signalen, begrepen via logische regels, en daarna ervaren door bewustzijn. Right? Wat als dit een spiegeling zou zijn? Bewustzijn creëert informatie, die via logische regels wordt ervaren als zijnde een wereld, opgetogen met zin. Nee? Wat als deze bespiegeling zelf ook een spiegeling zou zijn? Wie of wat ziet deze twee verklaringen?

 

Dat wat ziet, maar zelf onzichtbaar is
Dat wat logica ziet, maar zelf geen logica is
Dat wat zingeving ziet, maar zelf vrij van zinnen is
Dat wat bewustzijn ziet, maar zelf geen bewustzijn is
Dat wat hoort spreken, maar zelf onuitsprekelijk is

 

 

 

Vragen opruimen

 

Een nerd vraagt  “waarom”  in termen van  IF-x-THEN-y-ELSE-z

Een softy vraagt “waarom” in termen van dit-associeert-met-dat

Een goklustige vraagt  “waarom”  in termen van kansverdelingen

Een ervaringsneuroot vraagt “waarom” in termen van heftig gevoel

Een couch potato vraagt  “waarom”  in termen van chips en channels

Een bibliotheek vraagt “waarom” maar snapt er zelf geen ene snars van

----------------------------------------------------------------------------------------- +

Vele typen van waarommetjes, verzonnen door bewustzijn, ter vermaak, als spel

Waarheid is verbaasd hoe je mensen door één woordje levenslang kunt laten dwalen

Een échte vraag is een gevaarlijke, brandende, die veel andere vragen oplost, én zichzelf

 

↑ Wat is er mis met de formattering? Brandende vraag? Druk op CTRL+U

 

 

Loswrikken

 

Je denkcentrum zit vast in je hoofd,  denk je,  als de plek is waar je 'bent',  tussen zintuigen voor zien en horen.

Je ene hand wordt vastgespijkert op kinderlijke verlangens, al voordat je doorhebt dat je die 'wil' niet bent.

Je andere hand ruw vastgepind door ouderlijke regels en verklaringen, al voordat je begrijpt waarom.

Voeten blijven steken in wat-is en dat-wat-ziet, een wonder waar je levenslang overheen kijkt.

 

Geen wonder dat mensen de gewoonte aanleren om dingen vast te houden

Om waarde te hechten aan herhaling, onveranderlijke regels, en zo.

 

Geen wonder dat het leven vaak grote spanning oproept

Zoekend tussen expansiedrift en beperking,

tussen fysiek oppervlakkig en diepte

 

Wie heeft dit verzonnen?

 

 

 

Verstekeling

 

Zolang er 'iemand' is die bevrijding zoekt, vindt hij die nooit [Nisargadatta].

 

Verlangen, méér, zin, uitbreiden

< ------------ Leven ------------ >

Beperk, veilig, angst, minder
Nodig: Voedsel, vocht, adem, beweging, warmte: Vereist bewustwording.

Lichaam (doen)

Vijf zintuigen en spieren. Vervoer, ordenen, communicatie.

Grenzen: pijn, vermoeidheid, verwonding, vuil, stikken: Vereist bewustwording.

Kind (naïef)

Altijd meer van wat leuk lijkt. Meer verkennen, wensen,
    controle. Laks genieten.

Puber (1 dimensie)

"Ik" wil zelf kiezen, tussen ouder en kind, ergens vóór of tegen, of extremer. Sterk door groepsvorming, overtuiging.

Ouder (pas op)

Harde grenzen, de wereld is gevaarlijk, simpele regels. Beperkingen laks overnemen.

Anderen willen ook méér, exclusiviteit, competitie om geld, eer, tijd, spel, sport, sex, bezit, macht...

Volwassene (meer dimensies)

Buiten de beperkte ouder-kind dimensie. Slim en pragmatisch leren hoe het écht zit, creatief, nieuwe ervaring en visie.

Op zoek naar geciviliseerder grenzen en regels, compromissen.
Alsof er vanzelf mooie dingen voorbij komen, als ik er niet persoonlijk naar streef. Wat doet er écht toe?

In sync (voorbij logica)

Weinig ik-keuzes, veel dingen lopen vanzelf, in flow. Voorbij het fysieke. Integratie van subtiele signalen.

Alsof de wereld meehelpt, zachte beperkingen. Aanvoelen wat juist is. Geen harde grens ik vs. anderen, pijn vs. fijn.
Leren, inzien, vers, nieuw. Willen weten wat iets is, zonder meer. Onbeperkte expansie.

Bewustzijn (dit kent dat)

Zien, helderheid. Spel van verstoppertje, vergeten/herinneren. Levenskracht.

Afleren, vergeten, onthechten, ruimte vrijmaken, illusies doorzien.
Willen blijven

Zijn (bestaan, wat-is)

Toolbox met tijd, ruimte en vulmiddel.

Niet willen verdwijnen
 Niets méér nodig

Waarheid (Zelf, waarnemendheid)

Onveranderlijk onderliggend principe. Tijdloos. Afstandsloos. Niet iets.

 Niets minder nodig

 

 

Bijltje

 

Een boek moet dienen als een bijl voor de bevroren zee in ons.

[Frans Kafka]

Een website moet dienen om je af te leiden van afleiding,

 

en vlijmscherp inbeuken op alles wat je niet bent.

 

De meeste mensen blijven hun hele leven gevangen tussen kindelijke verlangens en harde ouderlijke grenzen (termen uit de psychologie). Ook op hogere leeftijd reageren zij als puber, vechtend vóór of tegen feiten (wat-is), meningen, overtrokken wensen of belangen, binnen vermeende rigide beperkingen. Het doel lijkt vooral gelijk-krijgen; persoonlijk, in groepjes of als land. Dat is per definitie "normaal", aangezien de maatschappij die steeds meer symptomen vertoont van narcisime en borderline aandoeningen [Dirk de Wachter].

(Terwijl ik die schrijf klinkt Madonna's liedje "Borderline")

 

Iedereen die rondloopt met de aandoening "persoonlijkheid" koestert een dam van bevroren emoties en overtuigingen, die voorkomt dat levensenergie zich verdiept richting volwassenheid. Weinigen verkennen de essentie van verlangen en begrenzing, zodanig dat men subtielere lagen aanvoelt, en minder afgescheiden in sync leeft met de omgeving.

 

Van daaruit wordt het mogelijk om het eigen bestaan te onderzoeken vanuit puur bewustzijn, waarbij blijkt dat ideeën van afgescheidenheid, begrenzing en verlangens kunstmatig zijn. Via de poort van zuiver Zijn, door niets meer of minder te hoeven, niets te 'doen' en niets te willen veranderen, kan Waarheid gerealiseerd worden.

 

Overgave volgt vanzelf, wanneer je ziet wat er is, in plaats van te geloven.

[Jed McKenna]

Je ego erbij neergooien, uitgeput, als je niet meer gelooft in strijd tegen wat-is.

 

Ware intelligentie volgt, zodra je niet meer gelooft dat je iets beter weet,

 

maar alleen déze seconde weet wat er opkomt (meestal niets)

 

 

 

Gewoonten

 

Waarheid is geen regel, geen geheime spreuk, geen vaststaand feit, geen ideaal, geen heilig voorschrift, etc. etc. Waarheid kun je niet aanwijzen, vinden, overdragen, labelen, vastpinnen, reguleren, afdwingen. Waarheid kun je ontkennen, in alle toonaarden, en dat maakt misschien tijdelijk gelukkig, maar dat is een vorm van onvrijheid, die niet lang kan duren. Waarheid kun je niet behappen of bezitten. Waarheid kun je alleen maar Zijn.

 

Er bestaan geen goede of slechte gewoonten. Alle gewoonten zijn slecht.

 

"Gewoon" betekenen gewoon dat je je niet bewust bent van wat hier-nu juist is.

 

Word gevoeliger - alles wat relevant is kun je weten - geen slaaf van regelementen.

[Sadhguru]

 

 

 

Fikkie stoken 

 

Ze zeggen dat het mogelijk is om "jezelf in vuur en vlam te zetten". Nou ja, niet letterlijk natuurlijk, alleen maar innerlijk. Bijvoorbeeld als je verliefd wordt op iemand. Nou ja, niet letterlijk natuurlijk, alleen als je gefascineerd bent door het beeld dat je van iemand hebt. Een paar feitjes zijn soms al voldoende, vermengd met een heleboel voorstellingen in je hoofd, met bijbehorende emoties, als een soort kleffe, gelik(e)te trailer. En per ongelijk klopt er soms wel iets van.

 

Je kunt ook verliefd worden op niet-iemand, het onpersoonlijke fundament van het leven, in de ban raken van wat je deep-down achter elke (levens)vorm vermoedt. Als je door die zeldzame neurose gegrepen wordt kun je nauwelijks uitleggen waarom. Of iets vertellen dat overeenkomt met latere ervaringen. Maar de monomanie is er niet minder om.

 

Zelfs iemand die beweert deze onpersoonlijke geliefde te hebben gevonden beschrijft het uiteindelijk als dat... eh... Nou ja... als "Dát". Wanneer je het persoonlijke in vuur en vlam zet, en afstand neemt van het beeld van absolute-echtheid ervan, omdat je verliefd bent op het onpersoonlijke, en wanneer het brandbare masker eenmaal tot stof is wedergekeerd, dan blijft Dát over, snap je? Oftewel jeZelf. Ook wel Waarheid genoemd.

 

Nou ja... aan elke verliefdheid is dus wel een steekje loos.

 

Wie geïnteresseerd is in loze steekjes, en niet nog compleet vervuld werd door verliefdheid op personen, die wil misschien ook eens het onpersoonlijke verkennen. Of je daardoor gegrepen zal worden valt niet van tevoren te zeggen, want liefde moet wel van twee kanten komen, zeggen ze. Wat op de geliefde zeker indruk zal maken is om uit alle macht te proberen om van al je persoonlijke verslavingen af te komen (kennis, macht, controle, bezit, aanzien, belang, gedoe). Desnoods vechtend tegen windmolens, waardoor ze je een stukje tegemoet komt en helpt met hints, openbaringen, inzichten, en mee- en tegenwind. Zoals Don Quichot geholpen werd door (de vermomde) Dulcinea.

 

Dit soort idioterie is helaas bittere noodzaak om überhaupt uit je vel te kunnen springen, uit de benauwde dimensie van het egocentrische, persoonlijke. Alvast een handige tip: absurditeit kan op gang komen door je meest geliefde persoonlijk ideeën te ontkrachten. Niet onderbouwen dus, maar slopen. Niet gelijk-willen-krijgen maar eigen-ongelijk bovenaan je verlanglijstje. Geliefde "zekerheden" zo ruw met elkaar laten botsen dat de vonken eraf springen. Met name geharde overtuigingen kunnen zich ontpoppen als vuurstenen, indien je ze met voldoende kracht tegen elkaar smijt. Die kracht is: boosheid, haat, discriminatie, totale onverdraagzaamheid, gericht tegen... onwaarheid. Daarvoor lijken tenminste 2 x 2 omgangsvormen te bestaan.

 

INCONVENIENT TRUTH

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Ontmasker éérst elk conflict in jezelf

Neem daarná de wereld te grazen

(als je ziet dat die niet één is)

 

GRATEFUL FOR PAIN

Steeds wanneer 'het leven' pijn doet,

wie of wat ook de klokkenluider is,

onderzoek of het duidt op

een conflict in jezelf

COMFORTABLE LIE

Strijd voor een betere wereld, dus verdedig jezelf

Veroordeel éérst tegenstrijdigheid in anderen

Eis dat zij daardoor "goed" worden

(en als laatste volg jij)

 

EXTERNALIZE CONFLICT

Wanneer blijkt dat jouw aanname niet klopt,

verdoem de aanklager of omstandigheden

Want emotie vertelt je dat jouw gelijk

belangrijker is.

 


Waar je je "eigen" ideeën ooit hebt opgepikt, en of er bewust misleidende "anderen" zijn aan te wijzen, dat is minder van belang dan het pijnlijke feit dat jij er ten vele onrechte jaren lang geloofd hebt, onderdak hebt verleend, zonder te onderzoeken, en zo dus speelbal werd van polarisatie, geharrewar tussen vóór en tegen. Dat wat oorspronkelijk één was heb je virtueel opgesneden in "mijn" en "dijn", door een kant te kiezen die een persoonlijk voordeeltje leek op te leveren.

 

Als er aan een tegenstelling ook maar één steekje loos is,

steek dan gelijk alle verdere argumenten in de fik.

Waarheid kent geen één tegenstrijdigheid.

 

Hoeveel gewoonten heb je niet gekopiëerd om ergens bij te horen, om straf te ontlopen, ongemak te verdoezelen, of om interne foutsignalen weg te duwen? Door een flink vuur komt het allemaal aan het licht. En door licht komt er zicht op alsmaar meer brandbaar materiaal. Zolang er geen blustechniek wordt toegepast kan dit doorgaan totdat vrijwel al het onware is verdwenen, en niets dan Waarheid overblijft. Alleen Waarheid is onvernietigbaar.

 

Het is belangrijk om bij één tegenstrijdigheid te beginnen, en daar ter plekke te blijven graven, en te blijven graven... net zolang tot de onmogelijkheid ervan totaal wordt ingezien. Niet op basis van horen-zeggen, maar feitelijk, wat aan den lijve is ervaren, in combinatie met nu.

 

**Wat "graven" in de praktijk precies inhoudt is vrij persoonlijk, maar het is handig om gebruik te maken van eerder ontwikkelde hulpmiddelen en gaven. Om die eens niet vóór maar tegen eigen vanzelfsprekendheden in te zetten. Onthoudt dat welk wapen er ook wordt toegepast, hoe destructief ook, Waarheid kán niet kapot.

 

Zomaar een klein voorbeeld van iemand die toevallig een akelig exacte nerd is, dus goed in predicatenlogica, en deze gave inzet tegen een lukrake, onschuldig ogende uitspraak.

 

Stelling: "Straks wil ik rennen" ... bewijs dat het niet klopt:

 

Stel dat "ik" een zelfstandige entiteit is
Waarbij "ik" dus geen slaaf is van een hogere entiteit.
Deze "ik" denkt vrij te zijn om te "willen"
Implicerend dat zowel "straks" als "rennen" gewild kan worden.
Stel: informatie over "straks" is nog onbekend
Ten tijde van de uitspraak is toekomst onzeker.
"ik" claimt de bestuurder van een lichaam te zijn
Waarbij twee benen rennen mogelijk maken en
"ik" bestuursconnecties heeft met die benen.
Echter, het zou zomaar slecht weer kunnen worden,
met rugpijn, de telefoon gaat, diarree, een vaas valt,
kwijte schoenen, onverhoopte hondenpoep, etc. etc.
Maar er werd voorspeld wat "straks" gewild ZAL worden.
Onder ALLE omstandigheden moet er gerend worden
Immers, "ik" is in staat om het lichaam te bedienen en
"ik" zal met zekerheid "straks" zijn "wil" uitvoeren.
Dus deze "wil" zal door "ik" hoe-dan-ook vastgehouden worden
Wat betekent dat "ik" onzelfstandig is of "willen" is onvrij of erger.
Auw!! Is er een uitvlucht mogelijk?
Stel "ik" is een welwillende, intelligente entiteit
Dan zal "ik" geen leermogelijkheden onder de mat vegen
Stel "ik" kan de combinatie van "straks" en "willen" doorzien
Zuivere intelligentie betekent het kunnen combineren van twee concepten.
Uitspraken van "ik" over wat er in de toekomst gewild zal worden
doen zich zeker al tientallen jaren voor, inclusief bittere tegenvallers.
Dus zijn er zeer simpele leermogelijkheden die worden genegeerd.
Dus "ik" wil niet leren of "ik" is niet intelligent of "ik" heeft geen "wil"
Dus "ik" is niet zelfstandig of geen entiteit
Auw!!! Laatste strohalm...
Ho eens even, "ik" denkt zelf geen slaaf te zijn
Zonder (intelligentie en vrijheid) of wil om te leren, kan "ik" dat niet beoordelen,
tenzij "ik" baat heeft bij onware uitspraken en/of het zaaien van verwarring.
Dus op zijn best is "ik" een verzameling strategiën en
geen initiatiefnemer en geen liefhebber van waarheid.
Q.E.D.

Dus de stelling: "Straks wil ik rennen" is bijzonder onwaar en heeft akelige bijbedoelingen.
Als dit bewijs volledig doorzien en doorvoeld wordt, niet alleen in het hoofd maar
vooral ook in het hart, dan komt een onvoorstelbare hoeveelheid energie vrij,
zin om nog meer onzinnige zinnetjes met logica om de oren te slaan.

 

Hieruit blijkt dus dat als één gave sterk is ontwikkeld (logica), er complementaire vaardigheden nodig zijn (voelen) om compleet doordrongen te raken van geblokkeerd is, alvorens Waarheid op waarde te kunnen schatten. Welke gave je inzet voor waarheid (tegen ego) doet er niet toe, zolang je maar doorzet, en het niet bij halve pogingen laat. Een nerd kan vreselijk slim lijken, maar vooral goed blijken in gelijk-krijgen, op een klein gebiedje een wizard in het omzeilen van de meest triviale en ongewenste inzichten.

 

Neem nou bijvoorbeeld "gewoonten" en "bewustzijn", die kunnen niet samen door een deur, maar bijna iedereen vindt van wel. Ben jij pakweg één op de duizend mensen die moeite neemt om dat te onderzoeken én te doorvoelen? Of intelligent denken te zijn, en niet durven zien dat het leven daarmee de vloer aanveegt. Wie wil dat onderzoeken én doorvoelen?

 

Het inzien en erkennen van onwaarheid doet pijn, vaak zowel fysiek als mentaal.

Het besef dat je onterecht hebt vasthouden aan wat-niet-is... hurts like hell.

Je identificeren met iets wat niet werkelijk bij je past, dát is lijden.

Niet uiteen laten vallen, maar onderhouden van wat weg wil.

Die pijn volgen, het pad van erkennen wat niet klopt,

alles weglaten wat jij niet bent, onthechten,

dat is de betekenis van "lijdensweg".

 

Zelf had ik als onstekingsmechanisme een stuk of 1000 tegenstrijdigheden nodig. Die maanden lang zinnetjes genoteerd op kaartjes. Genoteerde observaties bleken boordevol onderlinge conflicten en illusies. Eerst ging dat vooral over 'fouten' van anderen, van 'de maatschappij'. Daarin bleken zich groepen van gelijkvormige tegenstrijdigheden te vormen, stapels van kaartjes die een steeds duidelijker skyline aftekenden. Van de wankele kaartenhuizen van de "gewone man".

Het duurde niet lang voordat ik me wild schrok, dat dat gekonkel een spiegeling bleek te vormen van mijn eigen denken en gevoel. Wat "daar buiten" mis leek te zijn, wees op ongerijmdheden in mijzelf, op dezelfde soort conflicten en illusies gebaseerd. Letterlijk genoteerde gedachten en gevoelens vormden dezelfde skyline van stapeltjes!!! Juist de stelligheid van die uitspraken, hun overdreven het-is-nu-eenmaal-zo, de arrogantie van denken en gevoel, die maakte mijn innerlijke tegenstrijdigheid bikkelhard, zodat "de denker" door de mand viel. Vaak was er migraine, of werd ik misselijk van de praatjes van de "leugenaar in mijn hoofd". Geleidelijk kwam het besef op: "die stem, zogenaamd 'mijn' gedachten, die ben Ik niet", gevolgd door enorme boosheid, afschuw en walging, met afwisselend strijdvaardigheid en hopeloosheid. Alsof een egocentrisch praatmachine mijn Ik had ingep-ik-t, door een 'betere ik' te verzinnen, door middel van sluwe kletspraat en angst, honderden strategiën tegen spontaniteit. En de ware Ik geloofde daar al tientallen jaren in.

&%$@**^&!!@+&^#*@$%!??!!!!!1

 

 

 

Drie-eenheid

 

Wat-je-bent

kun je niet weten

Want ik-weet-iets vereist

--, net als denken-over-iets

Stop je-verslaving-aan ik-wil-weten,

je-geloof-in echtheid-van-kennis,

dan blijft niets anders over

dan rood+groen+blauw

ongekleurd licht

Wat-je-bent

dat kun je niet weten

Want er is geen vergelijking 

met enig ander referentiepunt

Wat je wel kunt vergelijken

zijn beelden-van jezelf

met die van anderen

Zo onbetrouwbaar dat

je nooit raakt uitgespeeld

Wat-je-bent

dat kun je wel Zijn

Met onvoorbedachte rade,

spontaan, onschuldig, eenvoud

En dan maar zien wat er van komt

Je voet niet op het gas of de rem,

wat meesturen met de flow

Je steeds verwonderend:

komt dat uit Mij?

 

  

BIJSLUITER: Bezoek van deze site kan ongewenste bijwerkingen hebben. Geliefde aannames kunnen losrammelen, waardoor het psychologische immuunsysteem wordt aangetast en onverbloemde Realiteit kan binnendringen. Angst, onrust en verwarring zijn tijdelijke ontwenningsverschijnselen van de aandoening "persoonlijkheid", waarna onherstelbaar verlies kan optreden van geloof in zorgen, egoïsme en afgescheidenheid. Neem in geval van heftige bijwerking contact op.