Uitlegbaarheid

 

Overtuigingen worden pas geloof+waardig

 

als we ze goed kunnen uitleggen,

 

maar er niet bij vertellen

 

wat "goed" is 

 

 

 

 

 

Vervuiling uitgelegd

 

 Credit:

Debit:

 Tegenstrijdigheid bestaat bij de gratie van afscheiding . . . . . . .

 en draait op de brandstof van: dit-wil-dat

 Gelijk bestaat bij de gratie van geloofwaardige uitleg . . . . . . . . . 

 en draait op de brandstof van: onzekerheid

 Geloof bestaat alleen bij de gratie van dat-wat-lijkt . . . . . . . . . . 

 en draait op de brandstof van: waarde+ering

 Inzicht bestaat zuiver bij de gratie van wat-nu-is . . . . . . . . . . . . .

 en draait op de brandstof van: bewustwording

 --------------------------------------------------------+

 -------------------------------------------------------- +

 Alleen Waarheid overleeft geheel in z'n eentje . . . . . . . . . . . . . . . .

 en is de enige producent van al deze brandstoffen

 

 Uitleg van de boekhouder:

Alles is beschikbaar op crediet, als gratis gratie, dus ben dankbaar voor vervuilende brandstoffen.

Desondanks is het van groot strategisch belang om zo spoedig mogelijk met Waarheid te heulen,

en af te zien van welke-deal-dan-ook met bewuste of onbewuste belangen van persoonlijke aard.

 

 

 

Dubbel uitlegbaar

 

 Verlichting heeft mij werkelijk niets opgeleverd

 

[de Buddha]

 

Verlichting heeft mij niet  iets  opgeleverd

 

[Onwijs populaire uitleg]

 

Verlichting heeft mij Niets opgeleverd

 

[Compleet ongeloofwaardige uitleg]

 

 

 

 

Uitlegbaarheid uitgelegd

 

Er schijnt een groot aantal mensen te zijn dat af wil van sprookjes. Zoals bijvoorbeeld in de politiek, in de economie, in omgangsvormen, in de opvoeding, op de snelweg, in de nazorg en in het bankwezen. Zowel wishful thinking als al het mogelijke magische moet begrijpelijk en inzichtelijk gemaakt worden. Dus uitgelegd kunnen worden, op z’n minst aan een eigen achterban. Zolang er zogeheten “logische stappen” zijn aan te wijzen, zijn we gerust. En gerust schijnt beter dan ongerust, dus vergt geen verdere uitleg, wat inderdaad niet onlogisch zou kunnen zijn.

 

Ook wanneer het denken van kop tot staart wordt beneveld door eigenbelang, als het “logisch” klinkt voor wie zelf ook zo denkt, als er medestanders zijn, dan is het dus nu eenmaal zo. Dat het politici vooral om korte-termijn voordeeltjes gaat, nou ja, voor iedereen die belasting-aangifte haat toch ook wel heel begrijpelijk. Machthebbers en/of machtelozen die nauwelijks over geheugen en/of geweten lijken te beschikken, die dienen we uiteraard te gedogen, net zoals demente bejaarden. En journalisten en reporters die allang geen klokken meer luiden, omdat het aantal vindbare tegenstrijdigheden astronomisch hoog is? Kei logisch, want in hun schoenen zou je zelf vast ook over pijnlijke onwaarheden heen kijken. Je zou toch niet willen zien wat je collega’s ook niet zien?

 

Qua uitlegbaarheid blijken bijna overal wel mouwen aan te passen. Alleen uitgevers komen mateloos in de problemen. Wat in 1984 nog wel lukte, om simpelweg het verleden te herschrijven, zodanig dat eerder gepubliceerde herinneringen weer aansloten bij de waan van de dag, dat lukt uitgevers met inkt-op-papier nu helaas niet meer. Zoals websites informatie kunnen wegfilteren, zodat iedere lezer in een eigen, veilige informatiebubbel kan verkeren, dat lukt alleen Harry Potter; voor het laatst in 2007, met een stukje magie om kranten achteraf te herzien.

 

Toevallig komt net een vraag binnen - mooi voorbeeld van rakelingse miskleunen - over de bemoeienissen van de goede fee met het sprookje van Assepoester. "Hoe kon de fee weten hoe jammerlijk dat meisje er aan toe was, en precies op het juiste moment op het toneel te verschijnen?"

 

Inderdaad verdacht. Assepoester bleek zo vermoeid dat wetenschappers zelfs spieren en burn-out symptomen naar haar hebben vernoemd... maar volgens welke observaties? Eens kijken... klaarblijkelijk moet haar huis vol hebben gehangen met camera’s en gehackte mobieltjes. En de fee bestelde vanuit haar observatiecentrum op de laatste nipper een koets, die via de vorige-dag-bezorging van Amazon, met behulp van een geluidsarme drone werd afgeleverd. Pfff... nou, is uitlegbaarheid daarmee voldoende gered?

 

Een boze lezer merkt terecht op "dat glazen muiltjes niet in de webshop vindbaar zijn". Omdat, eh... die zijn soms in de opruiming, maar alleen voor wie over een super voucher vip access code beschikt. Ja?

 

Een argwanende SMS: "Hoe bestond het dat er niemand bestond (geen enkele andere vrouw in het hele land) die dezelfde schoenmaat had als Assepoester?" Nou... kijk... want er was eens een een boze stiefmoeder die just-in-time al die vrouwen had laten uitroeien via rentokil.nl, right? En... vanwege het gay-pride-taboe gelijk ook maar alle mannen van diezelfde schoenmaat had weggelokt, met... een asielaanvraag in een gezelliger buurland. Ok?

 

Oef... nog een klager: "Zonder opvallende overschotten bij schoenverkopers?" Jazeker, want... de goede fee had dat allemaal niet in de smiezen... omdat ze voor haar diensten werd onderbetaald... Nee? Dan maar liever omdat ze voor haar onoplettendheid werd overbetaald, als grote graaister?

 

Een stortvloed aan ja-maren... en hoe het dan zit met "de achtervolging van Sneeuwwitje door zorgverzekeraars, die haar van 99 jaar premieachterstand betichten?" Laten we zeggen dat geldschieters er vanwege de euthenasiereparatienoodwet van afzagen om de zuurstofaanvoer van haar glazen grafkist af te zagen. Leuk gevonden, dus mee eens? Kan de achterban daarmee leven?

 

Tamelijk omslachtig hè? Maar zowel jonge als overjarige kinderen hebben een onvervreemdbaar recht op sprookjes én heldere uitleg, nietwaar?

 

Gelukkig is daarvoor nu een veel simpeler oplossing bedacht, waarbij babies kort na hun geboorte een speciale chip krijgen ingebouwd, in een hersengebied waar regulatie van angst, adrenaline en cortisol plaatsvindt. Een belangrijk stuk van ons brein, oorspronkelijk bedoeld om te vluchten voor leeuwen, heeft - sinds we behoren tot de veiligste, langstlevende en minst hongerige generatie aller tijden - vrijwel niets meer te doen, en jeukt van ongebreidelde geestdrift om ons te helpen om gevaarlijk scenario’s in te beelden ①. Het is ideaal geschikt om zuiver denken af te leiden of uit te schakelen, en vraagt niet meer dan blind geloof in het lokaas van een verhaaltje waarin er iets mis zou zijn.

Om te beginnen is er - aan het prille begin van het leven - een kleine fysieke of mentale shock nodig om de chip aan te zwengelen. De meeste ouders blijken gaarne bereid om die toe te dienen; ongeveer zoals een pasgeboren lammetje even moet leren om respect te tonen aan een boze herdershond. Daarna neemt de kudde c.q. maatschappij het leeuwendeel van de verdere programmering voor zijn rekening.

 

Een angstig verontruste lezer is het "absoluut oneens" met deze uitleg.

 

Goed, een meer technologische uitleg dan?

 

② Een inbouwchip die bepaalt wat niet te willen zien,

wat niet op te merken, welke emoties niet te doorvoelen,

wat niet te herinneren, en wat ons niet niet mag verontrusten.

Kortom, het mechanisme van de zogeheten Cognitieve Dissonantie.

 

Het mooie hiervan is, dat niet een zeer goedkope oplossing is, waarbij al bij het minste of geringste vermoeden van tegenstrijdigheid bewustwording wordt uitgeschakeld. Zodat erkenning van pijn, schaamte en inconsistentie op de lange baan wordt geschoven, zo mogelijk tot voorbij de dood. Neurologisch gezien tamelijk eenvoudig, en veilig, omdat hetzelfde mechanisme gebruikt wordt de eigen Cognitieve Dissonantie niet te erkennen. Alleen die van anderen - zogeheten domheid en onwetendheid - valt op. ③ Want leidt dat niet heerlijk af van de eigen voorraad aan onverwerkte conflicten?

 

Cognitieve Dissonantie nogmaals uitgelegd:

④ Complex: Bestudeer duizenden wetenschappelijke artikelen

⑤ Simpel: “De splinter in andermans oog wel zien, maar niet de balk in het eigen”

⑥ Direct: Een onaangename spanning die je vast ook Nu in jezelf kunt herkennen

door er niet gelijk als een verongelijkte wilde vanaf te willen

⑦ Onveilig: Persoonlijkheid is dissonantie

 

Met een Cognitieve Dissonantiechip zijn uitgevers dus uit de brand. En ook politici en vele anderen hoeven niet meer zo diep na te denken om een kans op onuitlegbare vragen uit de weg te ruimen. ⑧ In tijden van grote beschikbaarheid van informatie en grove verontwaardiging om gebrek aan integriteit, bestaat er eigenlijk ook geen geloofwaardig alternatief, nietwaar? Wil iemand daar zijn licht laten schijnen?

 

"Verlichting, ja, vrij inzicht in elk innerlijk geknoei

Maar het is geen geloof, en mist waardigheid,

informatie en zo'n beetje alles eigenlijk,

en neemt zelfs de eigen woorden

niet helemaal serieus"

 

Er gaan geruchten dat er mensen bestaan die hun inbouwchip hebben laten verwijderen of de-activeren, ⑨, waardoor ze alle spanning en sensatie missen, en zich daarmee buiten het echte leven geplaatst hebben. Eigen schuld dikke bult? Is niemand het daarmee niet eens?

Nee, dat valt niet uit te leggen. Want, kijk, mét zo'n beveiligingschip wordt alles een stuk eenvoudiger, door er voor te zorgen dat al te harde lessen uit het verleden - oorlogen, eigenbelang, corruptie, blind geloof - niet onbelemmerd blijven doorwoekeren richting de toekomst. ⑩ Dát is toch wat we verstaan onder vrijheid?

 

Ai, een veeg uit de pan: "In de wereld van Quantum Mechanica - de realiteit waarin alle deeltje leven - lukt het  uitstekend om observaties uit het verleden achteraf aan te passen aan informatie van tegenwoordige. Dat is pas vrijheid! De natuur maakt eerder behaalde resultaten uit het verleden gewoon ongedaan, dus wel degelijk een garantie om gelijk te krijgen in de toekomst."

 

Even nageplozen, en inderdaad... volgens duizenden experimenten draait Quantum-realiteit er zijn hand niet voor om, om even bij het universum op de Undo-knop te drukken. (Bijvoorbeeld het delayed-choice quantum eraser experiment). Nou klinkt dat niet verdomd logisch, dus veilig, vol hoop op gemoedsrust, wow... dus wie is daar vóór?

 

Wat? Geen reacties? Dringt het überhaupt door wat hier beweerd wordt? CTRL+Z, wie kan dat niet begrijpen?

 

Nogmaals... door gehechtheid aan gevolgen los te laten, of door te vergeven en vergeten... daardoor worden eerdere keuzes ongedaan gemaakt. Really! Vraag het gerust na bij wetenschappers van 80 jaar geleden (niet die van tegenwoordig, bij wie de Cognitieve Dissonantiechip is ingebouwd). In die goeie ouwe tijd waren quantum-fenomenen nog schrikbarend eenvoudig uitlegbaar:

 

Tijd en afstand bestaan niet echt, alleen voor zover wij die wensen te zien,

zoals een computerspel tijd en ruimte verzint, suggestieve pixels vanuit data,

zo creëert bewustzijn het idee van een fysieke werkelijkheid, en niet andersom.

 

Voordat iemand een bezwaar tegen deze uitleg durft te gaan mailen: bestudeer eerst even hoe licht, via visuele projectie, onze ogen en hersenen aanleiding geven tot perceptie. En lees die uitleg daarna eens achterstevoren, en sta versteld dat verbanden en formules in de omgekeerde wereld nog steeds opgaan.

 

Een reactie van iemand die dat huiswerk zegt te hebben gedaan:

 

Although Quantum Mechanics directly points to the source underlying reality,

scientists have been made to believe that “no one will ever understand”.

Therefore they will automatically block any further explanation:

Life = consciousness = a multiplayer virtual reality game

[Tom Campbell]

 

Dat de wereld die we waarnemen fictief is, dat valt - zuiver logisch gezien - heel goed uit te leggen, op tientallen verschillende manieren. Dat de wereld zou ontstaan vanuit wat we denken te zien, vanuit wat we aannemen dat bestaat. Klinkt niet leuk, hè? Daarom is het zeker geen verkeerde move om dit niet te willen geloven, en ook die ontkenning niet te geloven, en om deze dubbele ontkenning niet te onderzoeken. Er is niks mis, om een liegende, goedgelovige mafketel te zijn, die dankzij de chip leeft ⑫ in een "naar eigen zeggen" gevaarlijk echte wereld, ⑪ richting een "zelf geconstrueerd" idee van verbetering. ⑬ En ook om groepjes te vormen van aanhangers van gelijkrammelende aannames, die het elkaar allemaal prima kunnen uitleggen.

 

 

"Hoe spelen we het klaar om

het enige wat er is niet te zien,

en te zien wat er niet is?"

[Brett & Jed McKenna] 

 

⑭ Omdat de sjoemelfactor van onze ingebouwde niet-machine een heelijk idee van vrijheid geeft. Nèè zeggen tegen wat-is, dat geeft een fijn gevoel van controle.

En voor wie werkelijk wil weten hoe het zit met vrijheid... wie af wil van de levenslange taakstraf van onderhoud van conflictueuze onwaarheden... wie zijn mind wil ontdoen van ontkenning en verwarring... die kan vanuit eigen ervaring het onuitlegbare gaan zien.

 

Vrij van conflict tussen "beter" en "slechter"

Vrij van tergende verlangens, en fake angsten

Vrij van energieverspilling,  problemen en gedoe

In een levensechte virtuele wereld, waar niks mis is

 

 

 

 

 

Leven legt zichzelf uit

 

Wie niet meer valt voor verwarring

door gedachten, gevoel,  perceptie,

die krijgt van het leven alle uitleg,

tot aan de bottom line:  Waarheid


Dus elke uitleg was, eh, onwaar?

 

 

 

Goddelijke uitleg

 

start

          ↘

Voor een volgevreten leeuw zou het vrij normaal zijn om rustig aan te doen, en geen spoor van broodkruimels meer te blijven volgen. Vooral als’ie na zo'n 10.000 jaar evolutie het doel van “overleven” heeft bereikt. Voor 100%, en elk jaar nog eens zo’n 2% extra. Kortom, als de mensheid een leeuw zou Zijn, koning der menselijke natuur, dan was er voldoende voer en speelgoed voor iedereen op aarde. En geleidelijk steeds minder gedoe.

Een leeuw weet dat er
niet meer dan genoeg is
Er is niets mis met méér,
maar wel met iets meer,
omdat het uiteindelijk
toch niets uitmaakt

Voor het leeuwendeel der mensheid - wiens hart deze tekst niet begrijpt - is het best handig om tenminste te zien wanneer het met spelletjes welletjes is. Of "goed", zoals God het op zijn 7e dag noemde. Maar ja, wie kan uitleggen wat dat betekent? Sloom rondturen en hemels luieren in lekkerland? Is dat minder Go(e)d dan te blijven rondracen in de ratrace, bestuurd door meer-van-hetzelfde, voortgezweept door neurochemicaliën? Als een kunstmatig gehackte ADHD-rat in een doolhof, stug blijven doorverbeteren, groeien, claimen, uitbuiten, veroveren, overbevolken, langer leven en veel sex(y aangeprezen producten), en comfy positief denken?

Streven naar méér, spullen, ideeën, controle…
onvrij, vanuit instinct om te “overleven”...
om de meest stompzinnige reden…
Om later vrij te kunnen “leven”
maar blind voor schade
aan mens, natuur?

Dat “stompzinnig” is niet grof bedoeld, maar wel persoonlijk, in de betekenis van stug en voorgeprogrammeerd. JIJ hebt controle over de aan/uit schakelaar van het voorprogramma. Het lijkt alsof je alleen controle hebt als de conditionering aan staat, maar dat is na-praten, na-apen, oftewel na-denken. Als het souffleerapparaat uit staat, of als je geen waarde of geloof meer hecht aan praatjes over waarde of geloof... aan verstokte adviezen...

Want Iets klopt er niet helemaal, met dit leven, right?
Dat was ook precies de bedoeling, om er genoeg van te krijgen.
Zodat wanneer je eenmaal goed bent aangekomen - op je eigen 7e dag,
als je een beetje gewend bent en fysiek overleven is veiliggesteld,
dat je zelf kunt gaan zien, leren puur te zien wat “goed” is.
Daarna volgt alle uitleg omtrent het leven vanzelf.

Is de tijd aangebroken om het idee van “controle” te onderzoeken? Écht onderzoek, helemaal neutraal, zonder het resultaat te willen sturen of beïnvloeden. Overleef jij dankzij je eigen controle, of is dat een mythe?

“Bestuur jij het leven, of bestuurt het leven jou?”
Als je werkelijk waarde hecht aan controle:
Komt willen-beheersen uit vrije wil,
of gewoon een verneukeratief,
bij vrijwel elk exemplaar
ingebouwd instinct?

Wie bestuurt jou, gewoon als neutrale vraag, is dat niet een leuk beginnetje? Stel je voor, dat je lichaam vanzelf zou overleven, zonder jouw bemoeienis of broodnodig angst... zou dat je niet van onvoorstelbaar veel zorgen en stugheid bevrijden? Onafhankelijk van gisteren, morgen en gewoonten. Handig om te weten, voordat je verstrekkende conclusies trekt en instinctief achter andere ratten(vangers) of leeuwentemmers aanrent...

Voordat je als rat in de val loopt van de zondeval:
De enige ware zonde is: onwetendheid:
op 100.000 creatieve manieren
de questie van bestuur
uit de weg
rennen

Liever een atheïstisch perspectief? Zoals we aan dieren een “wil” toekennen, met meteen daar achteraan “omdat evolutie...” en dan een puzzeltje met als geheide uitkomst “...want de sterkste overleeft”. Steeds als we dat geloven zeggen we in feite “willen is kunstmatig”. Hoewel een dier iets denk te te “willen”... ach ja, wij mensen weten wel beter, hihi. Alleen wij hebben een échte wil, hè? Dieren “lijken” iets te willen, maar wij kunnen dat logisch verklaren. Fijn, dat wij hoger op de ladder staan… hoger dan alles hier op aarde, dus het allerhoogste van de hééle schepping (die de mens gewild noch bedacht heeft, hihi).

Hondderdduizenden biologen, documentaires en boeken
trappen er in,
de hooggeëerde gave van diepzinnig gepuzzel dat een
arrogantie-kick oplevert,
het heersende idee dat dieren instinct hebben, maar
alleen de diersoort “mens” een vrije wil.

Nog liever een buitenaards perspectief? Werden wij bestudeerd door Marsvrouwtjes, dan zouden die vast opmerken dat het puzzelen en rondbazuinen van “wilsverklaringen” bij de diersoort “mens” zeer verklaarbaar is. En besmettelijk. Als een virus dat er alles aan doet om de werking van “willen” niet op heterdaad te willen betrappen, altijd tevreden met de reden “ik”. Zonder ooit go(e)d te zien wat het is dat "ik" ziet.

Erfzonde: een verbastering van ervaarzonde
Het niet-accepteren van puur ervaren
Het leven doet zo veel moeite om
je te laten Zien hoe het zit
Iets in jou zegt: néé.
En Jij pikt dat

Bestaat er een bewustzijnstoestand van waaruit je ziet wat aannames aanrichten? Waarin je keuze tussen zuiver ervaren en bedachte verklaringen wel in de hand hebt? Waarin je vrij bent om (eigen) ideeën wel of niet te geloven, harde conclusies kunt losweken, onwaarheid kunt afleren, wil en onwil kunt omgooien, om openheid te herstellen?

Bestaat er actuele waarheid, hoger dan al het bekende?
Mag zelfs de heiligste aanname onderzocht worden?
Het ideetje van willen “overleven” aan de wilgen
Je weerstand eens ff negeren, als foefje
Laat je leven, en kijk heerlijk toe.
Zou dat niet hemels zijn?

Maar ja, onze ingebouwde niet-machinerie zegt standaard “nee” tegen ware flexibiliteit, tegen alles wat buiten het oude bekende, buiten het denkbare valt. Nee? Klopt dat niet? Maar deze laatste “niet”, de redenen daarachter en het gevoel van onderzoek-dit-nu-niet... ben jij dat "niet"? Of dat wat ziet dat we gokken-naar-waarheid prefereren boven waarheid?

Waarom niet eens “nee” zeggen tegen “eigen” weerstand?
Vanaf heden “ja” zeggen tegen het onverwachte
om de meest stompzinnige reden: dat
onvoorwaardelijke acceptatie,
helderheid, puur zien,
is wat jij bent?

God had makkelijk praten, die schakelde vlotjes over van Doen naar Zien en leerde het trucje binnen een dag. Jezus zeurde er 3 jaar over en Mohammed ellenlang. De twee Eckharts registreerden duizenden quotes en Youtube video’s, en Steiner hield het een boekenkast lang vol. Eindeloze herhaling om alsmaar dezelfde grote boodschap uit te leggen:

God zegt
“Ik ben die ik ben”
"Ik ben jouw ik-ben besef"
Mijn bewustzijn is jouw bewustzijn
De gepimpte laboratoriumrat is de onderzoeker
Dus ben vrij om je zo gevangen te voelen als je maar wilt

Of - iets minder bijbels - zoals Mandela, Laurentius, de Krishnamurti's en Mooji, met al hun inzichten, breekijzers, liefde, paradoxen, en duizend bommen en granaten om schijnzekerheid op te blazen.

Zo zijn er nog wat meer exemplaren van een vrij, met uitsterven bedreigd diertje
dat voortdurend vanzelfsprekendheid ontkent, omgekeerdheden uitkraamt,
spontaan voor alles anti-riedeltjes verzint,  veelal tegen dovemansoren.
Dat komt doordat ze in feite leven op een dieper level van evolutie,
op de plek waar welles-nietes-spelletjes worden uitgevonden,
en zij gemachtigd zijn om te grommen: nu is het welletjes.

Geboren worden als welp luidt een fase in van gewenning ①, gevolgd door spelen en verkenning ②. Maar op een goede dag kan de leeuw gaan leren zien dat zijn wereld ernstig beperkt is, omdat hij in een kooi zit ③. Dan volgt het leren zien van pijn en beklemming ④. Misschien dat hij dan leert te zien dat de deur open staat ⑤, waarna een fase van nietes, ja-maar, wat-als en verliescalculaties, en het leren inzien dat elk denken virtueel is ⑥. En wie weet zet hij op de laatste dag zijn eerste stap - exploderend van onrust - naar buiten ⑦.

       

Wat is er méér nodig om nu te Zijn?           

 

 

 

Piet legt discriminatie uit

 

Als Waarheid laag op je verlanglijstje staat

dan vraag je in feite om illusies

Uit coulance tijdelijk

Als je Waarheid in het midden zet

dan weet je dingen nooit zeker,

moet je gokken of het waar is

Als Waarheid werkelijk het allerhoogste is

dan is ieder ander verlangen ondergeschikt

Geen compromis, totale overgave aan wat-is

 

 

 

Pinokkio's zondagsonrust

 

(of zelfs in je hoofd, hihi)

Voor een spionagechip, ingebouwd in mobieltje of computer

(onwetend, onderend)

is het van levensbelang zijn eigen bestaan te ontkennen

(dus leer ‘m kennen)

Koning der demonen, machtiger dan alles wat je kent

(eist tijdverspilling)

1000 redenen waarom al-het-andere belangrijk is

(integendeel dus)

Maakt je zelfs wijs dat jij sterft als hij sterft

(soms boos+aardig)

Superieur, met vele troeven in handen

(gebruikt jouw power)

intelligenter dan alles wat je kent,

(zolang je gelooft in ‘delen’)

Een strijd met alles in je nadeel

(continue alertheid is nodig)

behalve integriteit, waarheid.

 

(niet in het schemerdonker)

Desnoods er extreem in meegaan

(de alles-of-niks methode)

laat je beliegen, je in de nesten werken

(kijken vereist afstand)

zodat je je neus telkens langer ziet groeien

(levenloze woordjes)

Dan zie je: een houten neus is een wassen neus,

(zuivere aandacht)

die vanzelf smelt als je richting het licht blijft vliegen

 

Wat er niet bij stond: Pinokkio’s heilige taak om te Zoeken

Niet naar gezapigheid en rustige, heilige of zonnige zondagen

maar naar bewijsmateriaal van onwaarheid. Omdat afluisterangst

zijn grote dingetje is,  privé het laatste is wat écht van-hem moet zijn

Ondanks zijn weerstand om elke illusie boven te krijgen,  onmiskenbaar,

schrijft hij op zijn mobieltje een plan over 1000 helse bommen en granaten,

om het risico te lopen daarvoor ‘s nachts door de ME te worden gearresteerd.

Zodoende komt waarheid aan het licht, en blijkt ME = Ik = Mobiel & Eenheid.

 

Maar in feite wordt Geseppo uit zijn bed gelicht,  de luilak die al 135 jaar

het verhaal van Pinokkio niet heeft aangepast. Dat is toch geen leven!

Dus ga de strijd aan met je grootste angst, of je sterkste overtuiging,

of je diepste wens, en krijg de onderste steen boven. Hak er op in,

ga dingen doen die je normaal niet zou doen. Zodat Bewustzijn,

de ingeslapene, hardhandig wordt wakkergetrommeld, en

je huidige zingeving, streven naar "lang en gelukkig"

worden vervangen door iets interessanters:

een pad richting waarheid.

 

Geseppo verzint Pinokkio.

Bewustzijn verzint jou - als persoon.

Speel in op Hun grootste angst: dat er straks

geen een lezer meer over is. Verveeld geraakt door

door continu geluk, eeuwige rust, of andere dooddoeners.

Als je hier ook maar één snars van begrijpt: blijf geen boeken

of websites lezen, maar trommel je eigen schrijver uit zijn droom.

Hoe langer je neus, hoe erger Zijn nachtmerrie, hoe groter de kans

dat hij ontwaakt, en een heel nieuw game-level level voor je bedenkt

 

Pinokkio is een vrij sprookjesachtig voorbeeld, maar

het hem is hem gelukt. Hem is nieuw leven ingeblazen.

Want er zijn nieuwe schrijvers opgestaan, en zijn personage

“werd gebruikt om leugens en vele fantasieverhalen rond te vertellen.

Hij is al in vele varianten verschenen en ook bewerkt voor moderne media.”

 

 

 

He(me)lse uitleg

 

 

 Hemel

 Hel

--------- -

 me

 

Eindelijk zit je daar dan, als een soort winnaar, in de hemel

Je krijgt alles wat je maar wenst, dat was de afspraak

Helemaal in je eentje, of vergezeld van anderen?

Veroordeeld tot tenminste één eeuwigheid

Met wie kun je zo goed opschieten

dat je samen een uur volhoudt

zonder te mogen wensen

“hou godsamme eens

eindelijk je kop”

 

Alleen wie zichzelf kent

kan leven zonder

wensen

 

Mogelijk ben je beter af

in de hel

met engelen

die hun best doen

je te verlossen van al

je aardse gehechtheden.

Die je brandende verlangens

zuurstof geven, omdat je alleen

zonder kleinzieligheid weer past

in de hemel,

waar je geen weet van hebt

omdat je er al bent

 

 

 

That's it

 

Er is niets wat ik hier kan uitleggen,

wat je niet zelf zou kunnen uitzoeken.

Zoals wie en waar je bent, en waarom.

Het leven is een open boek, voor ieder

die er alles voor over heeft om te zien

dat leven een droom in een droom is

té midden van Niets

 

BIJSLUITER: Bezoek van deze site kan ongewenste bijwerkingen hebben. Geliefde aannames kunnen losrammelen, waardoor het psychologische immuunsysteem wordt aangetast en onverbloemde Realiteit kan binnendringen. Angst, onrust en verwarring zijn tijdelijke ontwenningsverschijnselen van de aandoening "persoonlijkheid", waarna onherstelbaar verlies kan optreden van geloof in zorgen, egoïsme en afgescheidenheid. Neem in geval van heftige bijwerking contact op.