Privacy waarschuwing **)

 

1) Ik heb geen interesse in identificatie van bezoekers, zoals via digitale cookies.

 

2) Wel van belang is om er nog even op te wijzen dat Uw mentaal/emotionele geheugen al overladen is met cookies, waardoor Uw aandacht en reacties grotendeels voorgeprogrammeerd zijn, wellicht vanuit externe belangen. Er wordt ten zeerste aangeraden hiervan tenminste de weggemoffelde triggers op te ruimen. Zoniet energetisch, dan met behulp van een waarheidsvirus. Indien U hiermee reeds besmet bent kunt U hiervoor op deze site activeringscodes vinden.

 

3) Een volgende waarschuwing betreft alleen gebruikers van persoonlijk Bewustzijn. Van deze BIOS****) systemen wordt beweerd dat zij onderling met elkaar in contact staan, een zogenaamde backdoor vormend voor Uw standaard operating system. Gevolg is dat daardoor vanuit het zogenaamde Brahman-netwerk met alle ogen kan worden meegekeken, en dat alles kan worden afgeluisterd en meebeleefd. Voor diegenen die zich absoluut overal en altijd gezien en gehoord willen weten geldt deze waarschuwing uiteraard niet.

 

4) Via dezelfde backdoor-software kunnen op willekeurige tijden inzichten, intuïtie, openbaringen of keuzes in Uw systeem worden geïnjecteerd, wat in extreme gevallen kan leiden tot onherstelbare verschuiving van identiteit. Het pertinente ontkennen*) van deze mogelijkheid helpt in zekere mate tegen de inwerking van deze zogeheten externe invloeden.

 

5) Houdt U er echter rekening mee dat U bijzonder kwetsbaar bent voor beïnvloeding vanuit het Brahman-netwerk tijdens Uw slaap.

 

6) Bij wie zich tijdens de boot-fase in een geciviliseerde omgeving bevond, en daarbij een Persoonlijkheid heeft opgelopen, kan het onderscheidingsvermogen gehackt zijn, waardoor U niet opmerkt wanneer U óf spontane verwijzingen naar Waarheid spreekt, óf met behulp van copy-paste bewerkingen vergane glorie uit Uw geheugen bijeen schraapt. Toezicht op Uw denk-gevoel-waarnemingssysteem staat dan in standby-modus.

 

7) Wordt de Toezicht-module ingeschakeld, dan treedt zeer waarschijnlijk een shock-effect op, wegens helder zicht op jarenlang achterstallig onderhoud. Gelieve dit als geheel normaal te beschouwen en een zachte stoffer en scherpe blik aan te schaffen. Na uitmesten van parasitair ongedierte loopt het systeem een stuk zuiniger.

 

8) Of Bewustzijn misbruik maakt van de ervaring van individuele gebruikers, en daarvoor gegevens combineert en/of verhandelt uit eigenbelang, is afhankelijk van het eigen standpunt.

 

9) Slechts degenen zonder standpunt lijken deze beweringen Zelf te kunnen verifiëren.

 

10) Indien men zich door deze waarschuwingen van (reeds lang aanwezige) angst bewust wordt, vergezeld van 100% geloof in de echtheid hiervan en 0% interesse om innerlijke ongerijmdheid te onderzoeken, wordt geadviseerd deze site meteen te verlaten.

 

11) Ook in geval van onverschilligheid kan het aan te bevelen zijn niet verder te lezen, omdat gehackte software wél oplet en gebruikt maakt van Uw intelligentie en ongebruikte CPU cycles, om detectie en verwijdering steeds beter te voorkomen. Een lang-zal-ze-leven van onoplettendheid en onvoldoende aangewakkerde frustratie lijkt geen pré.

 

12) Voor het geval begrip van deze site niet dieper gaat dan logisch-intellectueel niveau, kan bescherming tegen Waarheid zich verharden, wat in de toekomst gepaard kan gaan met pijnlijke breekbaarheid.

 

 

Wettelijk verplichte meldingen:

*) Kost ontkenning van wat-is meer dan U lief is?

**) Het ware schuwen - geloven in cookies, ontkenning van infectie - kan een fantastische ervaring opleveren

***) Aandacht trekken kost Aandacht, Erkenning eisen kost Erkenning, Kennis verzamelen kost Kennis, etc.

 

Technische uitleg:

****) BIOS: Biological Input-Output Simulation, schijnbare actie-reactie, opgeslagen in FLASH memory: Fictitious Lingering Assumptions Stored Here, te vinden op het MOTHER-BOARD: Me-Other Being Of Absolute Radiance, Disguised. Hiervan kan een military versie zijn ingebouwd, gehard tegen Brahman-straling, geschikt om te vechten tegen het leven. Of een goedkope versie, een ware aanrader voor een simpel streven naar gemak en comfort. Of een flexibel game-board, met extra slots en connectors, bedoeld om het leven te ontdekken als spel. Druk tijdens ontwaken op functietoets F5 om debug services in te activeren. Hierna kunnen breakpoints worden ingesteld zodat opgeslagen data en neigingen kunnen worden geïnspecteerd, en desgewenst ge-edit of verwijderd. Probeer ook eens om F5 zeer langzaam in te drukken. Waarschuwing: door diepgaand inzicht kan geloof in echtheid van ervaring, discrete informatie en voorspelbare kansen komen te vervallen, waardoor er niet veel andere hobbies overblijven.

 

BIJSLUITER: Bezoek van deze site kan ongewenste bijwerkingen hebben. Geliefde aannames kunnen losrammelen, waardoor het psychologische immuunsysteem wordt aangetast en onverbloemde Realiteit kan binnendringen. Angst, onrust en verwarring zijn tijdelijke ontwenningsverschijnselen van de aandoening "persoonlijkheid", waarna onherstelbaar verlies kan optreden van geloof in zorgen, egoïsme en afgescheidenheid. Neem in geval van heftige bijwerking contact op.