· 

Bedenkelijk

 

 

Kun je overpeinzingen

 

eens niet aan je mind geven

 

als tandenknarsende paradoxen

 

 

Maar dieper laten doordringen

 

in gedachtenloze stilte,

 

langzaam

 

Heel warm

 

Wat is het duidelijkste feit
in het hele universum?

 

Dat daarin iets is
en niet niks?
Wat is het opmerkelijkste,
overal waar jij bent?

 

Dat daar besef is
en niet niks?

 

Zou het kunnen dat daaronder één geheel schuilt,
in plaats van afgescheiden besefjes: ik-ben-iets?

 

Wat is de grootste blindheid op aarde?
Dat de som van egoïsmen nooit eenheid brengt?
Dat persoonlijke verbetering niet tot hemels geluk leidt?
Dat gebrek aan egoïsme en verbetering een ramp zou betekenen?
Of is het grootste wonder,
dat we genieten van
onze ervaringen,
waar of niet

 

Zolang men weinig tegenstrijdigs ziet, waarom zou een blinde willen zien? 
Lekker warm onder een dekbed, waarom zou een dromer willen ontwaken?

 

Pas als iets werkelijk totaal uit zijn voegen knalt?
Oorlogen, depressie, leedvermaak (zgn. nieuws)?
Pas als besef er écht niet meer omheen kan?
Ziekte, nachtmerries, ouderdom, burn-out?

 

Wat als iemand tips biedt om die extremen te omzeilen,
je een bak ijswater toewerpt, een wonder of poets?

 

Omdat je mind nu nog sterk genoeg is om
eenheid te zien achter iets en besef

 

 

 

Eindeloos Waar

Waarheid heeft geen rand
Waarheid is onvanzelfsprekend
Waarheid spreekt geen Waarheid
Waarheid is, en dat is voldoende
Onwaarheid vereist een rand
van ongeloof, tegenstrijd,
paradoxen, angst en
of complexiteit

Daarom spreekt onwaarheid over waarheid
in het midden, weg van twijfel en openheid
richting zekerheid en medestand, op zoek
naar rust in mooie vanzelfsprekendheden

Illusie biedt ruimte aan ideeën
over waarheid, verschillen en afstand
En verlangen naar krachten die verenigen
rondom een ideaal, relatief comfortabel centrum
Waarheid is eenvoudig, terug te vinden
als stille getuige in het centrum, en
buiten de spraakwaterval,
voorbij de rand

én beginloos

 

 

Een of meer?

 

Zodra we iets goed vinden, willen we het nogmaals beleven
En wat we verkeerd vinden had zeker niet moeten gebeuren

 

De mens is als een
hyper efficiënte kopieermachine
Maar spontaan inzicht valt niet te herhalen
Regels - structuur, afgewogen, onafhankelijk - wel
Levensenergie valt niet goed te voorspellen
maar kan door regelgeving bevriezen
Vrijheid valt niet te beschrijven
Onvrijheid wel
Men kan zich vele gevaren voorstellen
Maar niet zonder grof idee van goed/fout
Een complete ervaring valt niet te herhalen
Een filmblik met video-opname ervan wel
Rechtvaardigheid valt niet in te blikken
Een zeer vaardige rijvaardige wel
Ervaring kan heel subtiel zijn
Dat wat ervaart is subtieler

 

Waarheid is het meest stille, unieke, subtiele, onbeperkte, eenmalige.
"Wat-nu-is moet anders of opnieuw" is geen Waarheid, maar een idee

 

 

 

Slechte kopie

 

Van Waarheid kun je geen kopie maken

Dat zou betekenen dat er twee zijn

met een soort grens ertussen,

twee die het zelfde zijn?

 

Of een kopie van Waarheid

 binnen de originele Waarheid?

Dan zou Waarheid groter worden,

en ook de kopie groeien... exploderen

 

Wat wel kan, is een slechte kopie maken

Bijvoorbeeld een beschrijving-ervan,

en die is maar heel beperkt waar,

dus mét een randje eromheen

 

 

 

 

Buiten nix

 

Er is nix buiten mijn denken, omdat ik denk van niet
Er is nix buiten mijn gevoel, omdat ik dat zo voel
En nix buiten mijn zien, omdat ik dat niet zie
Maar er zijn  7.623.461.102  andere ikken
die anders denken, voelen, zien, pfff

Dus ieder één in de minderheid

Nee, minder lijkt me nix
Dus groepjes vormen, eilandjes
Bescherm ons denken tegen mispoes
Rondom gezamenlijk verlangen en/of angst
En bescherm onze visie tegen buiten
Met hoe meer, hoe nixer mis
Bijna nix
is het ene Zijn,
zonder nauw belang,
waarin Zien in vele kleuren,
waarin Gevoel op subtiele wijzen,
en Inzicht en Wijsheid op vele diepten

Zijn is de gloed van Zelf, één zijn met wat nu opkomt

Wie liever anderen, regels of verleden herhaalt,
hecht aan controle en voorspelbaarheid,
broedt op strategiën over binnen
en buiten, dus twee wil zijn,
krijgt schijnvrijheid,
als minderheid
van één

 

 

Te bevatten waarheden

 

Internet is een slechte kopie van de wereld

Letters, pixeltjes, het lijkt erop, maar niks tastbaars

3.500.000.000.000 pagina's nauwelijks vindbaar,

weggevaagd door commercieel belang

 

Een 3D computer game is een slechte kopie

van een real-life spel, op leven en dood

Een bubble van namaak, regels

en scoren, ter vermaak

 

Een droom is een slechte kopie

van ons wakkere, overdaagse leven

Een beperkte 'ik', in een namaakwereld

Vol rare belangen. Wie weet waarom?

 

Iets minder levend is een schaakwereld

van twee koningen met hun legers,

die beiden zouden overleven,

als de mens niks uitvoerde

 

 

 

 

Hamburgerdualiteit

 

Leven wil doorgaan, bestaan, méér, eindeloze tijd
Én leven wil kiezen en gevolgen daarvan ervaren

 

In tijd en ruimte maken keuzes de wereld steeds complexer
Levensenergie verspreidt zich over steeds meer ruimte
Totdat het ijl wordt, te verknipt en gefragmenteerd
om overal zomaar full-speed mee door te gaan
Heeft het echt zin om te multi-tasken?
In meer haastige, wakkere uren per dag?
Steeds meer mensen die (onder)zoeken?
Massa-entertainment en keuzestress?

 

Terug in de (complexi)tijd, wat is de oorspronkelijk situatie?
De minst verknipte toestand waaruit alles voortkwam?
Vóór verbetering, trots, overwinnen en overleven
Vóór keuzes, vóór afweging en vóór risico’s
Weet je nog, toen er alle vrijheid was?
Toen elke wereld mogelijk was?

 

 

Omvattende waarheden

 

Onze Natuurlijke Staat is groter dan
iedere rol of persoonlijkheid.
Flexibeler dan iedere
beschrijving

 

Eenheidsbewustzijn is groter dan de
aaneenschakeling van mensen in Natuurlijke Staat
Intiemer, afstandsloos, conflictloos,
gratis beschikbaar

 

Waarheid is groter dan eenheidsbewustzijn
Het ene onderliggende principe
De meest universele
toolbox

 

 

 

 

Van mij?

 

Dit lichaam is niet van-jou    
Dit bewustzijn is niet van-jou    
Niets in deze wereld is van-jou    
---------------------------------------- +
Is het  je niet allemaal toegevallen?  
  Jij hebt het niet bedacht
  Geen mens heeft het bedacht
  Maar wel na-geaapt, na-gedacht
  ------------------------------------------ -
  Hoe arrogant zijn van-mij gedachten?

 

Pas als je elk idee van bezit loslaat,  
bestaan en kennis erkent als tijdelijk,  
en liever valt dan conclusies vastgrijpt,  
---------------------------------------------- =
kun je zien je dat Jij het hebt bedacht   
  Pas als je elk idee van loslaten loslaat,
  bewustzijn en voorkeur ziet als tijdelijk,
  en inziet dat er geen conclusies bestaan,
  -----------------------------------------------  ?
  is er realisatie van de bron van toeval

 

 

 

Voor den beginne


Als je al eindeloos rondWaart
overal Waar het helemaal Waar is,
Waar alles klopt, tot op elke
elke wolk en mistbank
...
Zou het dan niet keigeinig zijn om ook eens echt
aan den lijve te ervaren wat niet echt is?
Een (h)eerlijke verwarrende
mix van (on)waar
...
Van gestruikel en illusies, ge-waar, veelfoud,
waar-schijn, waar-achtig, koop-waar, etc.
De "betekenis" van "wat is" opzoeken
in een woordenboek of geheugen.
...
Want in den beginne was
het (ware) woord (hihi) dus
niemand die ooit vraagt
wie dát waarnam

en na het einde?

 

 

Waarheid of meerderheid?

Een illusie kan heel mooi zijn. Zoals een zonsopkomst. Althans, voor ons mensen. Andere diertjes hebben daar waarschijnlijk niet zo'n last van. Want mooi heeft alleen betekenis ten opzichte van de ervaring van lelijk. Ook politici en natuurkundigen verpesten het door hun eeuwige "uitleggen” waarom de meest bizarre verschijnselen "waar" zouden zijn, in termen van belangen, pijn- of energievergelijkingen. Immers, echtwaarheid hangt af van het aantal jaknikkers, en mag zeker niet gezien mag worden als tijdelijk lolletje, als spanning spel tussen een oneindig aantal ongerijmdheden. Wetenschap mag geen "subjectief" en politiek geen "on-belang", anders vallen "ander" en "aantal" door de mand.

Maar ja, wat als het hele leven een illusie zou blijken? Een slim bekokstoofd mengsel, een soepje van 4 elementaire deeltjes (pro-, neutr-, elektr- en fotonen), plus een ware toverspreuk: FOR 100 Years EXEC(Laws[‘nature’]).
Daarvoor is uiteraard een hacker nodig die het intypt, en een computer aanzwengelt. In het stenen tijdperk moest dat nog met een schep, en voor de bediening daarvan was een zogeheten “schepper” nodig. Nogal zwaar werk dus, mannenwerk, waarvoor een heer werd ingehuurd, zeggen ze, die nu verheerlijkt toekijkt. Tegenwoordig kunnen ook vrouwen werelden scheppen, met 3D virtal reality spelletjes, hacking, fake news, phishing, me2, etc. Zij kijken verlekkerd toe via beeldschermen, camera's, back-doors, etc. Misschien dat scheppende schepsels samen de wereld een graadje mooier maken, door een echte SunRiseApp. In plaats van extra luchtvervuiling.

Maar goed, alle gekheid op een stokje, wat als je zou realiseren dat het "echte" leven een droom is? Als je innerlijk zou Zien hoe het zit, even nogal-wiedes als het "feit" dat je weet dat je bestaat. Even uitzoomen en je ziet het hele bestaan als op een scherm, met langs de rand draaiknoppen voor "contrast", "eigenbelang" en een on/off switch? Te gek voor woorden? Stel dan dat je daarover je muil niet zou kunnen houden, en vervolgens door de “waarheid van de meerderheid” een gekkenhuis ingesmeten zou worden… Zou dat rampzalig zijn?

Een rondtollend gekkenhuis, van waaruit je van de zonsopkomst kunnen genieten? Tijd verdoen met artikeltjes schrijven over rampen en zaligheid? Vanuit een bolvormige mallemolen, waarvan ik de 5-letterige naam niet zal noemen. Een instituut dat zweeft in ingebeelde ruimte, een klont bijeengeschepte deeltjes, met bewoners die al duizenden jaren het spel van oneerlijk-delen spelen.

 

 

 

Venn-diagram

 


Tijdloos
Afstandsloos
Waarheid, als principe


Universum
Levenslang
Eenheidsbewustzijn


Flow
Omgeving
Natuurlijke staat


Strategie
Lichaam
Persoon/ego


Verwachting
Wat-als
Rol/regels


Waarneming
Betekenis
Spullen


Nu
waar
wat is

 

 

 

Van strategie naar flow (1)

 

 

 

 

Als je vrijheid wilt, verwacht dan niets van een volgend moment,

zodat je ook straks vrij bent van ballast uit het verleden

Voorbije tijd waarin je naïever was, minder wist,

en slechts beperkte doelen kon stellen

Waarom nú willen bepalen wat

je niet echt kúnt weten?

Ter bescherming?

      Omdat het leven

kwaad-aardig is?

      Is dat een feit, en wil

je groeien in je beperkingen?

Overlaad jezelf met persoonlijke doelen

Je allerlaatste, realistische taak is om te sterven

Tot die tijd kun je momenten vullen met hoopvol streven

Óf, wil niks van de toekomst, en ontvang onmiddellijk wat je wilt

 

 

 

 

 

Four ways out

 

 

Met Waarheid-als-principe valt absoluut niet te onderhandelen

Ten opzichte van eenheidsbewustzijn  ben je ongeveer niks

Flow kun je opzoeken, blokkeren, of een beetje omleiden

Als persoon sta je op de zwakste plek,  in het midden

Rollen en regels kun je maken, breken of manipuleren

Spullen geef je een rottrap,  of verandert hun betekenis

Met wat-nu-is kun je niks. Zodra het nú is, ben je te laat

 

 

 

Jnana: kennis en wijsheid   Bhakti: liefde en toewijding   Karma: belangeloze actie   Raja: beheersing, meditatie

 

 

 

Van strategie naar flow (2)

 

 

 

Wil je gebruik maken van wat je geleerd hebt in het verleden?

Incasseren van eer, schouderklopjes, tegen betaling?

Is het echt zo, dat die waardering aankomt

bij wie jij werkelijk ten diepste bent?

Of is het een vergoeding voor

een rol die je nu speelt?

 Hoezo die omweg?

Omdat het leven

  best oneerlijk is?

 Als je precies doet

 wat je makkelijk afgaat,

wat bij je past, je in flow houdt,

is het echt zeker dat het dan misloopt?

Het einde van je leven loopt gegarandeerd mis

Hoeveel momenten daarvóór, die natuurlijker konden?

 

 

 

  

Eikeltjesscene

 ‘s Morgens vroeg loop ik een restaurant binnen,

Act-1
laad een ontbijtje op een dienblaadje,
Jus d’orange, koffie, eitje, etc.
Afrekenen: 5 euro 25
Wat??? Stelletje gore eikels!
Sinds vorige week 10% in prijs omhoog!!
Het meisje achter de kassa deelt mijn ophef niet.

 Plotseling switcht het rationele perspectief

Act-2
Wat ben ik zelf toch een enorme eikel, dacht ik
Acht mensen druk aan het werk, met mij als enige klant
En zeker ook chauffeurs, kippen, en vele anderen buiten beeld
Allemaal vroeg uit de veren, om van dienst te mogen zijn
Hiero het gore lef om te zeiken over vijf duppies?

 Plotseling switcht het gevoelsperspectief

Act-3
Een soort ontroering,
dat het leven zich zo snel en spontaan,
vanuit verschillende kanten in de kaart laat kijken.

 

 

BIJSLUITER: Bezoek van deze site kan ongewenste bijwerkingen hebben. Geliefde aannames kunnen losrammelen, waardoor het psychologische immuunsysteem wordt aangetast en onverbloemde Realiteit kan binnendringen. Angst, onrust en verwarring zijn tijdelijke ontwenningsverschijnselen van de aandoening "persoonlijkheid", waarna onherstelbaar verlies kan optreden van geloof in zorgen, egoïsme en afgescheidenheid. Neem in geval van heftige bijwerking contact op.