· 

Die'mens'ie

 

 

Bewustzijn maakt er

 

met het grootste gemak een

 

stel dimensies bij

 

+

 

een klein intellectje

 

dat zich levenslang verliest

 

in de vraag wáárom?

 

 

 


 

SPEL?

 

Level: 7     

Score: 02544     

Body integrity: 95%     

Energy remaining: 82%     

Task: find golden sword     

Monsters defeated: 17     

 

 

 

 

Een computerspel toont

op één scherm

je buitenwereld

én

je binnenwereld:

Gevoel, gedachten, ego

  

Wist U dat 100% van de mensen

bij wie de diagnose "leven" is vastgesteld

daaraan overlijdt?

Dat is onacceptabel!

 

De barricaden op !

Strijd allen mee tegen

corruptie en verheerlijking

van ontkenning van

het onacceptabele

 

Pik het niet langer !

Niemand hoeft te leven in

schijnbare leegte

 


 

DIMENSIELOOS

 

Het Zelf is dimensieloos

Heeft geen vorm of grootte

Vergelijkbaar met een computer

Geheugenlocaties hebben geen ‘afstand’

Op het scherm ziet je afstand in pixels

In Google Maps heten het kilometers

berekend vanuit kale bits en bytes

In “werkelijkheid” lijkt het ruimte

 


 

Eine Begabte beleuchtet im Mitmenschen

Schmerz und sein Verhüllung davon

Deswegen wird eine Unbegabte ihn

im selben Valuta zurückzahlen:

mit Schmerz und Verhüllung.

[Anna]


 

Leven is bedoeld om te leven, niet om het te begrijpen.

Eerst moeten we leven, en pas daarna kunnen we proberen

iets te begrijpen van wat we hebben meegemaakt.

Als we het andersom doen, dan maken we ons verstand tot opperste autoriteit,

dan leiden we een kunstmatig leven, waar we van een veilig afstand op toezien.

Zo wordt ons hoofd een barrière om werkelijk te leven,

en onze ratio een gezwel, dat ons met een kluitje het riet in stuurt,

naar een schuilplaats van waaruit we het leven volgen vanaf de zijlijn.

Verstand kan het leven niet opdelen in behapbare porties

met als doel om er vooraf moeilijkheden uit filteren.

Verstand moet zich erbij neerleggen

dat het onderdeel is van een groter geheel,

dat het ons moet dienen, niet overheersen.

 

[Tommy Hellsten]

 


 

SPLITSING

 

In den beginne was er één.

Kennelijk was dat niet genoeg.

Het ene splitste zich in bewustzijn en zijn

Dat wat kan waarnemen, en dat wat waargenomen kan worden.

Het waarneembare splitste verder in materie en krachten.

Dat wat beweegt, en dat wat doet bewegen.

Materie splitste in een hele zooi deeltjes.

die aaneenklonterden tot moleculen, cellen, dieren, mensen.

Krachten splitsten zich in zwaarte, magnetisme, electriek, Higgies, etc.

Er ontstond geheugen, gevoel, gedenk.

Ergens splitsten jij en ik ons af,

met persoonlijkheid, ieder verschillend afgesteld

Laat je fascinatie voor beweging en verschillen los,

dan is er eindelijk weer vertrouwen.

Blijkt alles meteen één.

Hoe kan het zijn

dat één splitsing ervaart?

 


 

BEKEERDE GLIBBER

 

Een glibberig stuk vlees

met lijkt-op- en als-dan-mechaniekje

denkt

“Nu kan ik eindelijk alles

simuleren in mijzelf, wow!

Niet meer wachten op toekomst

Mama, kijk eens hoe goed ik kan haasten!”

“Eigenlijk weet ik het wel,

maar ook zóó lekker om in te geloven,

en waarachtig. Moet jij ook doen, joh, Geloven.”

De ene glibber bekeert de andere

 


VERDACHT

 

Een bundeltje moleculen denkt

Een bosje cellen denkt

Een LPtje van ijzer denkt

Een zager denkt

Een spijker denkt

Een scharnier denkt

Hout plus ijzer denkt

Een kast denkt

Inhoud denkt

 

Een mens denkt

 

 

 

“Ik ben een cel”

“Ik ben een boom”

“Ik ben een zaag”

“Ik Maak planken”

“Ik bied hout vast”

“Alles draalt om mij”

“Ik ben een kast”

“Wat ik inhoud, dat Ben ik”

“Ik wil gezien worden”

 

“Ik denk”

  

ONGELIJKE TRONEN

tronen

 

van de types Neu-, Pro-, en Elec-,

 

zitten op Tronen,

 

te denken dat ze heel wat anders zijn.

 


 

BUBBELS

Bubbeltjes van verstrikte energie

Prik je die door, dan krijg je

E = m C2

 

Bevrijd, in de vorm van

stroom, warmte of licht, of,

haast, overproductie en bommen.

 

Verstrikt of bevrijd,

het maakt de energie

niet uit.

 


 

Geachte mijnheer van Dale,

Wij wachtun op antwoord betreffunde ons nieuwe woordvoorstel:

Denkun (uitspraak: dɛːŋkʏn)

Definifie:

Denken is één voor één, lokaal en stapelbaar

Denkun opvang van universeel bewustzijn.

Denken is stap voor stap, concluderend.

Denkun is afwachtend en eindeloos.

Denken is graaien en behoudend,

Denkun ziet wat zich aandiend.

Ze lijken sprekend op elkaar,

totdat men stopt met spreken.

 

Hoogachtend,

P.S. Wij rekenun op U

 


 

 

Een persoon kan het helderste

 

en met behulp daarvan de grootst

 

maar dat alles is nutteloos

 

 

 

 

intellect hebben ter wereld

 

mogelijke hoeveelheid informatie verzamelen

 

omdat de basis onwaar is

 

[Nisargadatta]

  

OMKERING

 

Iets luistert en keert dingen graag om

‘’Dat doet je naam eer aan’’, ving ik op, en daarna:

Scharrel lekker door in het halfduister

Adoreer elke vinger die naar de maan wijst

Verblind door licht, als een ree door koplampen

 


BIJSLUITER: Bezoek van deze site kan ongewenste bijwerkingen hebben. Geliefde aannames kunnen losrammelen, waardoor het psychologische immuunsysteem wordt aangetast en onverbloemde Realiteit kan binnendringen. Angst, onrust en verwarring zijn tijdelijke ontwenningsverschijnselen van de aandoening "persoonlijkheid", waarna onherstelbaar verlies kan optreden van geloof in zorgen, egoïsme en afgescheidenheid. Neem in geval van heftige bijwerking contact op.