· 

Herliegen

 

 

 

Wat is de grootste,

 

wijdst verbreide religie?

 

 


 

MEESTVERVUILDE WOORD VERSTOPT ERKENNINGSLEK

 

Stel ik gebruik het woord ZIJN

Daarmee vertel ik jou hoe het IS

Zonder misschien of voorwaarde

 

Als de bron van mijn kennis een leugen was

dan kopiëer ik een leugen, ben ik aan het herliegen

Stiekem halfonbewust plak ik er een waarheidslabel op

 

Want dan lijkt het alsof ik weet waarover ik praat

alsof ik het dingetje zou hebben onderzocht

terwijl de onthutsende waarheid is:

 

Er wordt veel gezegd om het beeld van 'ik' te vergroten

of kijk eens aan wat 'wij' weten te menen of ondervinden

Pak de wapens, we trekken ten strijde tegen een andere 'wij'

 

Als 'jij' een maatje groter wordt

dan moet 'ik' daar een schepje bovenop

Dus 'jij' met een nóg indrukwekkender verhaal

 

Gelukkig kan het ook andersom

Een ik-beeld wordt ook groter door te lijden

Oftewel een zieligheidswedstrijd, desnoods met jezelf

 

Kijk-mij-eens-verhalen zijn lek

Erkenning-van-anderen stroomt er uit weg

Daarom moet erkenning steeds opnieuw worden bijgevuld

 

Persoonlijke verhalen zijn pionnen van het ik-spel

Deep-down onwaar, want JIJ hebt daar absoluut niks mee te maken

JIJ observeert het spel, maar bent ondertussen misschien in geloof gesukkeld

 

P.S. Reliegie = herliegen? Waarachtig = waar-achtig? Eerlijk = voor de eer? Rely = re-lie? Waarschuwen = het ware schuwen? Etc.

 


Ultieme recycling

 

Links hebben we de materiële kant.

 

Afval komt hier binnen en wordt steeds verder uiteengerafeld, tot er alleen deze drie containers van over zijn, voor protonen, electronen en neutronen.

 

Daaruit zijn alle mogelijke materialen, lichamen en werelden samen te stellen, die voor goede alsook twijfelachtige doeleinden gebruikt kunnen worden.

 

Hiermee kan men zowel het puur creatieve, kakel1verse tot uitdrukking brengen, evenals zijn tegenhanger:

  • spullen of strategiën ter vernietiging van het creatieve, of,
  • spullen of strategiën ter kopiëring2... van het bekende, méér-en-méér.

Hoe dan ook, het materiële is allemaal maar tijdelijk. Alles komt hier weer terug ter recycling.

 

1) Ter grootte soms vergelijkbaar met die van Columbus.

2) Zonder de vervaldatum van waarheid in acht te nemen?

 

En rechts hebben we de immateriële kant.

 

Daar verwarmen we gestolde (door contact met het materiële) informatie, aannames en keuzes tot vloeibare stromen van het essentiële. Vandaar drie pijpleidingen, voor puur Bewustzijn, Intelligentie en Helderheid.

 

Daaruit vallen verschillende maten en soorten van openheid en interesse samen te stellen, voor het

  • houden-van3 materialen, lichamen en werelden, of
  • ont-houden-van4 informatie, aannames en keuzes

Weinigen beseffen dat hierbij geen haast geboden is. Men kan pure openheid koesteren, verblijven in leegte, bijvoorbeeld totdat zich verse creativiteit aandient.

 

Openheid kan zowel gebruikt worden voor het ervaren van realiteit, alsook voor virtuele ervaring door middel van dromen of denken, op basis van eigen interpretatie.

 

3) Hier-en-nu waarderen, onbelemmerde interesse, vrij laten.

4) Ter beheersing en voorbereiding van méér-van-hetzelfde.


 

P.S. Nog even voor de onvolledigheid: het allerultiemste werd hier buiten beschouwing gelaten: dat wat materie en immaterie recycleert.

 


 

TEGEN EEN STOOTJE

 

Waarheid is geheel, onkwetsbaar, tijdloos,

blijft moeiteloos en zelfstandig in stand,

en is vanzelfsprekend, zonder verhaal.

 

Onwaarheid is tijdelijk, kwetsbaar,

vergt veel moeite om te onderhouden,

vereist steun van een aanname/verhaal,

maar wordt hoe dan ook ooit ontmaskerd.

Afschrijven van vergeefse moeite is pijnlijk,

net als het daarop vooruitlopen of herinneren.

 

Als waarheid botst met onwaarheid

legt onwaarheid het loodje

en wordt gecremeerd

Goed georganiseerde

weerstand beschermt

onwaarheid daartegen,

sowieso maar tijdelijk

 

Al is er maar één klein zaadje van waarheid

als het niet slaapt of wordt onderdrukt

dan overwint dat alle onwaarheid

tijdens een uitslaande brand

Geen enkele onwaarheid

wil dat meemaken

 

De dood ontmaskert onwaarheid (big secret)

Maak 'm tot vriend en voilà: cleanup time

De weinigen die van waarheid houden

of onwaarheid nu al spuugzat zijn

hoeven niet te te wachten

tot de fysieke dood

 


 

ALTIJD
Waarom praat je toch ook altijd over het Geheel?
Altijd is wel heel veel, ik denk eerder dat het 50/50 is. Maar beleving als persoon vind ik niet zo veel aan. Ik kan het nog wel een beetje, hoor, maar na een uur raakt iets vermoeid. Al die taboes en conventies, jemig...
En die veel te luchtige praatjes dan, van je, over angst, onrust en dood, moet dat nou zo nodig?
O ja, sorry. Jij wilt liever focussen op het lieve, mooie, ontroerende, zogenaamd vrije, rustgevende. Dus pakweg de helft van het Geheel?
Zie je wel, waarom wij het Geheel er bij halen?
Weet je wat, dan noemen we jouw wereld "heel" en die van mij "dubbel", of "scheel", of liever "schizofreen"?
Pfff, whatever
Wat als we voortaan voor 1% over mijn beleving praten, en 99% over die van jou, lijkt dat ver genoeg weg van "altijd"?
Hè, waarom moet je ook altijd overdrijven?
Vooruit dan, ik 2% en jij 98%, hoe klinkt dat? Deal?
Ja, maar laten we nu eerst even rondkijken hier in het museum, ok?
Prima. Let's go. In verleden tijd geloof ik voor 98%.
Héé, zie je wel, jij ook ALTIJD! Waarom zeg je zo iets?
Hihi, door jouw afkeer van angst ben je speelbal... o nee, sorry, eh... vergeet dat maar... Wil je écht antwoord op je vraag?
Jaa.
ALLES
Kijk nou, tientallen oude Bijbels in vitrines. Honderden ogen die turen naar lettertypen en kleurrijke versierselen er rondomheen... wat een overdaad aan minuscule details.
Ja, mooi he.
We dienen te letten op de vorm van gouden figuurtjes, maar mijn oog valt op een schilderij van een koning die zo'n boek cadeau kreeg. Hoe veel levens zou hij op zijn geweten? Hoeveel Bijbels had hij al geroofd?
Tja, natuurlijk, een leger om hem te verdedigen.
Hé, we zijn in beeld. Een TV opname. Er moeten kennelijk wel een paar mooie meiden - voel je hoe weinig authentiek - bij om het beeld op te leuken.
Ja, natuurlijk, anders kijkt er echt niemand.
Klopt. Niemand kijkt écht. Er lijkt aandacht voor ALLES, behalve dát ene simpele, de centrale issue van het boek, de vraag die leidt naar niet-iets: "Wie is de lezer?"
Nou ja, al die mensen mensen hier, toch?
Maar de Bijbel vraagt het aan jou: "Wie ben JIJ?"
Dat heb ik er nooit in gelezen.
Goed: "Houd van jezelf als van een ander", same answer.
Inderdaad, dat staat er wel in.
Nou, als je dat écht op je in laat werken, één frappante uitspraak, er mee worstelt, ploetert, vecht, uitprobeert hoe zo iets kan... Doe er gerust een paar jaar over, zonder jezelf te herhalen... Dan leer je meer dan alle prachtige woorden en plaatjes in dat boek je ooit kunnen vertellen.

  

VISSER MET VRAAGNET STRENG ONDERVRAAGD

 

Aan het einde van elke vraag zit een haakje

Dat vastgrijpt aan details, meer vragen

Tot er een enorme vraag ontstaat

Economisch zeer interessant

Eindeloze hordes haakjes

die vissen naar méér

Leidt dit tot stilte     ??????

Tevredenheid             ?????

Acceptatie                    ????

Dieper inzicht               ???

Er nu mogen Zijn           ??

Leven zonder twijfel      ?

Mogen vragen ooit weg

 


 

PARADOXAAL PYRAMIDESPEL ONTMASKERT ZICHZELF VANZELF

 

Elke waarheid is ondergeschikt aan een diepere waarheid

 

die hem van geloof of bruikbaarheid berooft

 

Prachtige kennis komt ten einde

 

Totdat Niets over is

 

P.S. Beschouw die laatste hoofdletter maar als troostprijs

 


 

OFFICIËLE CARBON OFFSET REGELING

 

Artikel 1:

Voor vliegverkeer: Bid 1,36 Weesgegroetje per Airmile, met volledige oprechtheid.

 

Artikel 2:

Voor wie twijfelt aan de eigen authenticiteit: Zoek eerst uZelf, en Carbon Offset zal U gegeven worden.

 

Artikel 3:

Voor wie Artikel 1 en 2 aan zijn laars lapt: plant 0,02 boom per Airmile.

 

Artikel 4:

Voor wie Artikel 1, 2, en 3 wil omzeilen: Koop "Personalised Downloadable Certificaten" om anderen aan te moedigen om artikel 1, 2, 3 of 4 op te volgen. 

 

Artikel 5:

Voor wie realiseert dat de wereld een spiegeling is van eigen aannames is het goedkoper om die eerst aannames te wijzigen.

 

Artikel 6:

Nóg makkelijker is het om geloof in elke aanname van de hand te doen. Knip vervolgens dit artikel uit, stop deze - samen met de opbrengst - in een plastic zakje, en begraaf dat zodanig dat deze nooit meer in de CO2 (of andere) kringloop terechtkomen.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0

BIJSLUITER: Bezoek van deze site kan ongewenste bijwerkingen hebben. Geliefde aannames kunnen losrammelen, waardoor het psychologische immuunsysteem wordt aangetast en onverbloemde Realiteit kan binnendringen. Angst, onrust en verwarring zijn tijdelijke ontwenningsverschijnselen van de aandoening "persoonlijkheid", waarna onherstelbaar verlies kan optreden van geloof in zorgen, egoïsme en afgescheidenheid. Neem in geval van heftige bijwerking contact op.