· 

In beweging

 

Wat is

  • tijdelijk,
  • variabel,
  • plaatselijk,
  • komt en gaat?

Wat is

  • altijd,
  • stil,
  • overal,
  • hetzelfde?
Visual

Van formaat

Iemand van formaat, daar kijken we naar, tegen of van op.

Maar er bestaan er nog andere dimensies van bestaan,

waar formaatloosheid bovenaan de food-chain prijkt.

Daarom zeggen we bijvoorbeeld "food for thought"

Gedachten die opborrelen vanuit een formaatloze ruimte.

Als je dáár de scepter zwaait, nou dan ben je pas écht niemand.

!

In nóg ijler sferen ben je top-dog als je Niemand bent,

helemaal niets voor jezelf claimt, pure openheid,

geen enkele zekerheid, plek of tijd voor jeZelf.

Het hoogste besef is zo'n beetje

als je zelfs geloof in Weten opgeeft.

Als je zeker weet dat alleen niets echt is.

Compleet formaatloos.

Geen enkele eigenschap overleeft.

als je je realiseert dat alleen niet-iets Waar is.

Bezoeker: Hè, dat vind ik wel wat ver gaan, dat "god" in "dog" verandert. Is dat nou nodig? Ik vind het kwetsend voor mensen die geloven, die naar de kerk gaan, en dat je zo minachtend... wel knap gemaakt, die bewegende teksten... maar kun je dit niet weghalen?

Robert: Dat kan ik me ook goed voorstellen, dat er wrevel ontstaat. Maar die mensen 'van de kerk', of welke andere boze bezoeker dan ook, die is hier nu niet. Jij bent er, plus een beeld van 'iemand die tegen irritatie beschermd moet worden'. De uitnodiging van deze site is om alles wat zich aandient volledig te doorzien, het mooie én het lelijke. Dus om jouw eigen irritatie helemaal te doorvoelen, zodat duidelijk wordt wat het is, want er zit een diepere boodschap onder. Iedereen is vrij om weg te klikken, jij ook, maar iets diepers in je wil hier kennelijk iets mee.

@keyframes rotatePulse2 { 0%, 80%, 100% { transform:rotate(0deg); } 88%,92% { transform:rotate(180deg); } }

Kleurloos

/vged

Kleurloos hetzelfde als wit?

Optelsom van alle kleuren?

Of het ontbreken van licht?

Tijdloos, behelst dat altijd?

Afwachten van alle tijden?

Of het ontbreken van tijd?

Grenzeloos, is dat overal?

Het land van alle plaatsen?

Of het ontbreken van plaats?

Gedachteloos, is dat alles wat is?

Benoeming van alle plaatsen en tijden?

Of het ontbreken van ideeën van ruimte en tijd?

 

@keyframes jumper1 { 0%, 44%, 80%, 100% { top:0px; } 50% { top:10px; } 65% { top:-10px; } }

Beschrijven

/vged

Ik zie een glas water.

Weet je wel wat een glas water is?

Niet hoe het smaakt, hoe water golft, stroomt.

Niet hoe licht glas doorboort, hoe het breekt of stuitert.

Niet via eigenschappen-van en ervaren-van en woorden-over.

Maar zuiver, direct, onvertaald, ongefilterd, wat het is.

Elke beschrijving vergt afstand én symbolen.

Bestaat er net zoiets als één worden

met zoiets als een glas water,

met zoiets als ‘bestaan’?

Niet afgescheiden

van dat-wat-is?

Je zegt: ik zie een glas water... dus je bent dat niet.

Je zegt: ik heb een lichaam..... dus je bent dat niet.

Zolang je gelooft

dat je een lichaam bent,

is realistatie van compleetheid

compleet onmogelijk

Er verscheen een glas water... daarvan was besef.

Er verscheen een lichaam...... daarvan was besef.

Ik ben dat wat

het-besef ziet

@keyframes angler1 { 0%, 100% { transform:rotate(-1deg); } 50% { transform:rotate(1deg); } } @keyframes jumper2 { 0%, 100% { top:1px; } 50% { top:-3px; } }

Doel bereikt

/vged

Naar een doel streven is soms mooi. Maar het bereiken is niet lang best.

Als je eenmaal de beste bent, kun je niet veel hoger komen, hooguit afzakken.

Wat als je als de beste kunt gedogen… zonder niet-gedogen verliest het betekenis.

Als je echt alles accepteert blijft er Zien over, zonder dat het idee van gedogen opkomt.

Als je alles vertrouwt sterft het idee van wantrouwen, is het nooit een issue meer.

Als je liefde hebt bereikt, en alles zien als jezelf, blijft er maar één over.

Al wat je compleet doorziet, valt uit mekaar, verliest belang.

Als je bereikt hebt dat je zelfs het-Zien doorziet,

heb je het hoogste, het onverbeterlijke,

het complete, het Niets bereikt.

Dan blijkt alle moeite

voor niets?

@keyframes colorBounce6 { 0%, 10%, 90%, 100% { color:#55a; } 40%, 60% { color:#59a; } }

Woordenboek

Persoon

Individu

Ego

Labelende, categoriserende, dualistische, oordelende, verknippende begrippen.

Eenheid

Bewustzijn

Leven

Verenigende, overlappende, vloeiende, grenzeloze, bezitloze, omvattende begrippen.

Absolute

Zelf

Waarheid

Afstandsloos, niet-verwijzend, geen beeld-van, voorafgaand aan dit-begrijpt-dat.

@keyframes fader20 { 0%, 40%, 100% { opacity: 0; } 20% { opacity: 0.8; } }

Waarheid

Persoon

Individu

Ego

Er zijn geen soorten-en-maten-van Waarheid, jouw en mijn.

Eenheid

Bewustzijn

Leven

Waarheid is geen beschrijving-van Waarheid.

Absolute

Zelf

Waarheid

Waarheid is Waarheid, verder niks.

@keyframes fader20 { 0%, 40%, 100% { opacity: 0; } 20% { opacity: 0.8; } }

Mis met is

Blauw licht

Electromagnetische straling

 is

electromagnetische straling.

blauw licht?

Rood licht

Electromagnetische straling

 is

electromagnetische straling.

rood licht?

@keyframes fader20 { 0%, 40%, 100% { opacity: 0; } 20% { opacity: 0.8; } } @keyframes fader40 { 0%, 50%, 100% { opacity: 0; } 20%, 40% { opacity: 0.8; } }

Mis met zijn

Radiogolven

Electromagnetische straling

 zijn

   electromagnetische straling.

   radiogolven?

Krachten tussen atomen

Electromagnetische straling

 zijn

   electromagnetische straling.

   krachten tussen atomen?

@keyframes fader20 { 0%, 40%, 100% { opacity: 0; } 20% { opacity: 0.8; } } @keyframes fader40 { 0%, 50%, 100% { opacity: 0; } 20%, 40% { opacity: 0.8; } }

Mis met =

IJs

Water

 =

   water.

   ijs?

Een lichaam

65% water

 =

   65% water.

   een lichaam?

@keyframes fader20 { 0%, 40%, 100% { opacity: 0; } 20% { opacity: 0.8; } } @keyframes fader40 { 0%, 50%, 100% { opacity: 0; } 20%, 40% { opacity: 0.8; } }

Mis met taal

Taal gaat met je aan de haal.

Weet je wel echt wat je zegt?

Je wilt je aan bepaalde woorden vasthouden. Je vertaalt steeds eerst naar je eigen woorden, en dan houd je je daaraan vast. Maar je moet onthouden dat je bent wat voorafgaat aan woorden. Ontdoe je van woorden. Perk je kennis niet in. Laat je kennis niet conditioneren met en door woorden. Wees wat je bent voordat er woorden zijn.

[Nisargadatta]

@keyframes rotatePulse { 0%, 90% { transform:rotate(0deg); } 100% { transform:rotate(360deg); } } @keyframes saynoPulse { 48%,50%,52% { left:-6px; } 42%,46%,54%,57% { left:-3px; } 0%,40%,62%, 100% { left: 0px; } 44%,47%,55%,59% { left:3px; } 49%,51%,53% { left:6px; } } @keyframes noddingPulse { 48%,50%,52% { left:6px; transform:rotate(-20deg) } 42%,46%,54%,57% { left:3px; transform:rotate(-10deg) } 0%,40%,62%, 100% { left: 0px; transform:rotate(0deg) } 44%,47%,55%,59% { left:-3px; transform:rotate(10deg) } 49%,51%,53% { left:-6px; transform:rotate(20deg) } }

Onuitsprekelijk

Jij kijkt naar oranje tulpen

Ik kijk naar het-kijken

Je zegt: mooi, dat diepe blauwe

Ik onderzoek wat “mooi” is.

Hé, wat sta je daar weer te suffen?

Aha, een onmogelijke vraag!

Kunnen we nog wel door één deur?

Ik bestudeer je vraagteken.

Wat moet ik nou van je denken?

Ik kijk naar het-moeten.

Krijg ik nou nóóit aandacht?

“Totale aandacht”

Waarom zeg je niks?

“Dáárom”

@keyframes marginBounce { 0%, 100% { margin-left:0; } 50% { margin-left:50px; } } @keyframes faderBounce { 0%, 10%, 90%, 100% { opacity:0; } 40%, 60% { opacity:1; } }

Onschuld

Het Denken geeft zichzelf nooit de schuld

van de wereldonvrede en mentale pijn

Door naïef na-apen, zonder check

van alles wat voordelig uitpakt

voor genestelde belangen.

Wanneer is het Denken

nou eens uitgeluld?

Het Denken verheerlijkt het Denken

Na hoevele fouten ooit Genoeg!

Eeuwig verhuld ongeduld

Het woordje “mijn”

vergoedt alle

pijn

 

@keyframes faderBounce { 0%, 10%, 90%, 100% { opacity:0; } 40%, 60% { opacity:1; } }

Hoe lang ademvrij?

Hoe lang kun je je adem inhouden?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
@keyframes timer10 { 5%,11% { opacity:1;} 0%, 16%, 100% { opacity:0; }} @keyframes timer60 { 2%,14% { opacity:1;} 0%, 18%, 100% { opacity:0; }} @keyframes timer600 {0.5%,9%{ opacity:1;} 0%, 11%, 99% { opacity:0; }}

Hoe lang gedachtenvrij?

Hoe lang kun je je gedachten inhouden?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
@keyframes timer10 { 5%,11% { opacity:1;} 0%, 16%, 100% { opacity:0; }} @keyframes timer60 { 2%,14% { opacity:1;} 0%, 18%, 100% { opacity:0; }} @keyframes timer600 { 0.5%,9%{ opacity:1;} 0%, 11%, 99% { opacity:0; }}

Hoe lang adem vrij?

Kun je je ademhaling waarnemen,

zonder je ermee te bemoeien,

alleen observeren hoe het gaat.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
@keyframes timer10 { 5%,11% { opacity:1;} 0%, 16%, 100% { opacity:0; }} @keyframes timer60 { 2%,14% { opacity:1;} 0%, 18%, 100% { opacity:0; }} @keyframes timer600 { 0.5%,9%{ opacity:1;} 0%, 11%, 99% { opacity:0; }}

Hoe lang gedachten vrij?

Kun je gedachten zien verschijnen en verdwijnen,

komen en gaan, zonder je ermee te bemoeien,

zonder er "mijn" gedachten van te maken.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
@keyframes timer10 { 5%,11% { opacity:1;} 0%, 16%, 100% { opacity:0; }} @keyframes timer60 { 2%,14% { opacity:1;} 0%, 18%, 100% { opacity:0; }} @keyframes timer600 { 0.5%,9%{ opacity:1;} 0%, 11%, 99% { opacity:0; }}

Paradox Diamand-water

Hoe kan het toch dat iets zo waardeloos als een diamant zo waardevol is,

en iets zo waardevols als water zo waardeloos? [Adam Smith]

Grondlegger van de economie: angst voor schaarste
Hoe kan het toch dat iets zo waardeloos als overdaad zo veel aandacht ontvangt,

en iets zo waardevols als bewustzijn wordt vergeten?

Omdat het geen daden vereist?
Hoe kan het toch dat iets zo waardeloos als de inhoud van bewustzijn zo waardevol is,

en iets zo waardevols als de maker van bewustzijn,

zo waardeloos?
@keyframes rotationFader3 { 0% { opacity: 0; transform:rotate(180deg);} 5%, 33.3% { opacity: 1; transform:rotate(360deg);} 38.3%, 100% { opacity: 0; transform:rotate(540deg);} }

No(emenswaardige pres)tatie

 

 

*** ZIELSNIEUWS *** ■■■ Zieltje #875392 maakt grappige snuisterijtjes, waardoor zieltjes #264786, #508904, #366410, #365221, #115473, #258295 en #374176 een dragelijker bestaan lijden. ■■■ Zieltje #982356 zet zich in voor een langer op aarde vertoeven van zieltje #8172304. ■■■ Zieltje #954932 verzorgt zieltjes #262213 en #648243, die ernstig lijden aan hun lichamen. ■■■ Zieltje #954932 werkt zich het leplazarus zodat zieltjes #100896, #476265 en #259715 geen mentale aandoeningen zullen leiden. ■■■ Zieltje #100896 helpt om het spook van overbodigheid te verdrijven voor zieltje #954932. Leve bemoeizorgzucht! ■■■ Zieltje #001000 spant zich in voor zieltje #001000. ■■■ Zieltje #822292 helpt de maatschappij door niet te overleven. ■■■ MEDEDELING: Zieltjes #277164 en #78698 hebben besloten hun eigenschappen te verwisselen. ■■■ OPROEP: Zieltje #252100 is zijn kenmerken vergeten, doet zomaar wat, weet niet meer wie wie en wat goed is. ■■■ LAATSTE NIEUWS: Er dreigt grootschalige zieligheid uit te breken: volgens een bekende evaluatieformule zijn even zieltjes slechter af dan oneven.

 

 

@keyframes newsLiner { 0% { margin-left:700px; } 100% { margin-left:-15000px; } } @keyframes blinker { 0%, 50% { opacity:1; } 51%, 100% { opacity:0; } }

Paradox Onverdiend

 

“Ik zou liever iets doen wat echt iets toevoegt”,

zei een effectenhandelaar, “maar de stap terug in salaris is te groot.

Mijn supergetalenteerde studiegenoot ontwikkelt technieken tegen kanker.

Hij verdient zo aanzienlijk veel minder dan ik, dat ik er verdrietig van wordt.”
Hoe efficiënter en geautomatiseerder, hoe groter het gevaar dat we overbodig worden.

Opboksend tegen een glazen plafond in ontwikkeling rennen we nóg harder,

bewijzend dat we mooier en nuttig kunnen rekenen en praten,

vanonder een flinterdun laagje civilisatie.
Maar behalve spulletjes in tijd en ruimte zijn er veel meer dimensies te exploreren.

Behalve rijkdom en informatie, zijn er zó veel oncalculeerbare ervaringen.

Zoals creativiteit en levenskunst, onmetelijke grootheden.

Kunst van gewaarwording lijkt de allerminste.
Geen enkel mens heeft de aarde gemaakt, noch zichzelf,

noch zijn lichaam, intelligentie, gaven noch gebreken.

Kennis en welvaart zijn ons in de schoot geworpen.

Pas wanneer we alle onterechte claims afwijzen...
...dan pas kunnen we rechten eerlijk verdelen? Door sociale rente, basisinkomen,

belasting op onverdiend inkomen, geboortetoeval en oneerlijkheid?

Door dankbaarheid te betonen aan onze biologie en voorouders

die 99% van het voorbereidende werk en lijden deden...
Kortom, anderen-eerst politiek via regels, idealen, overtuiging en mooie compromissen?

Welnee! Dat duurt eeuwen. Schoon liever eerst jezelf op, en ervaar het wonder van eenheid.

Door identificatie met je lichaam en denken op te geven. Dat kan in een paar jaar,

dan kunnen "ik heb dat" en "ik ken dat" versmelten met "ik ben dat".

 

@keyframes diaShifter6 { 0%, 13% { margin-left: 0px; } 15%, 28% { margin-left:-1000px; } 30%, 43% { margin-left:-2000px; } 45%, 58% { margin-left:-3000px; } 60%, 73% { margin-left:-4000px; } 75%, 97% { margin-left:-5000px; } }

Knieval voor toeval

Het leven is ons zomaar toegevallen.

Daaraan vallen geen rechten te ontlenen.

Wel vallen er oneindig veel kromten te lenen.

Zoals landmeters 2300 jaar geleden al doorkregen,

dat de aarde niet plat is, en Niets het centrum van alles.

Regels maken schijn van kansen, tot de term mijn is verstreken.

Niets overleeft in het licht van zuiver, ontregelend toeval,

de enige onzekerheid waarvan we zeker weten

dat daar leven daaruit ontstaan is.

@keyframes upRotater { 0%, 46% { transform:translate(0px, 0px) rotate( 0deg) } 48% { transform:translate(0px,-10px) rotate(180deg) } 50%,96% { transform:translate(0px, 2px) rotate(180deg) } 98% { transform:translate(0px, 10px) rotate( 0deg) } }

Eenheid's werkwijze

wij
   z
   s
werk
ge
  beuren
ik
@keyframes wordTrack1 { 0%, 15% { transform:translate(19.3em,2.1em); } 20%, 35% { transform:translate(25.3em,6.3em); } 40%, 55% { transform:translate(15.3em,4.2em) skewX(-20deg); } 60%, 75% { transform:translate(22.0em,21.1em); } 80%, 95% { transform:translate(27.7em,25.3em) skewX(-20deg); } 100% { transform:translate(19.3em,2.1em); } } @keyframes wordTrack1z { 0%, 15% { transform:translate(19.3em,2.1em); } 20%, 35% { transform:translate(30em,6.3em); } 40%, 55% { transform:translate(15.3em,4.2em) skewX(-20deg); } 60%, 75% { transform:translate(30em,21.1em); } 80%, 95% { transform:translate(30em,25.3em) skewX(-20deg); } 100% { transform:translate(19.3em,2.1em); } } @keyframes wordTrack1s { 0%, 15% { transform:translate(30em,2.1em); } 20%, 35% { transform:translate(25.3em,6.3em); } 40%, 55% { transform:translate(30em,4.2em) skewX(-20deg); } 60%, 75% { transform:translate(22.0em,21.1em); } 80%, 95% { transform:translate(27.7em,25.3em) skewX(-20deg); } 100% { transform:translate(19.3em,2.1em); } } @keyframes wordTrack2 { 0%, 15% { transform:translate(17.1em,2.1em); } 20%, 35% { transform:translate(26.3em,4.2em); } 40%, 55% { transform:translate(19.2em,14.8em); } 60%, 75% { transform:translate(19.2em,23.2em); } 87% { transform:translate(27.2em,11.2em) rotate(360deg); } 100% { transform:translate(17.1em,2.1em) rotate(0deg); } } @keyframes wordTrack3g { 0%, 15% { transform:translate(25.3em,8.4em) skewX(-20deg); } 20%, 35% { transform:translate(25.3em,12.6em) skewX(-20deg); } 40%, 55% { transform:translate(25.3em,16.8em) skewX(-20deg); } 60%, 75% { transform:translate(15.4em,10.5em) rotate(360deg); } 80%, 95% { transform:translate(8.2em,19.0em) rotate(360deg); } 100% { transform:translate(25.3em,8.4em) rotate(0deg) skewX(-20deg); } } @keyframes wordTrack3b { 0%, 15% { transform:translate(25.3em,8.4em) skewX(-20deg); } 20%, 35% { transform:translate(25.3em,12.6em) skewX(-20deg); } 40%, 55% { transform:translate(25.3em,16.8em) skewX(-20deg); } 60%, 75% { transform:translate(15.4em,10.5em) rotate(360deg); } 80%, 95% { transform:translate(16.1em,8.5em) rotate(360deg); } 100% { transform:translate(25.3em,8.4em) rotate(0deg) skewX(-20deg); } } @keyframes wordTrack4 { 0%, 15% { transform:translate(11.0em,10.6em); } 20%, 35% { transform:translate(12.1em,14.8em); } 40%, 55% { transform:translate(13.2em,16.9em); } 60%, 75% { transform:translate( 4.2em,23.2em); } 80%, 95% { transform:translate(13.2em,23.2em); } 100% { transform:translate(11.0em,10.6em); } }

Welke tijd?

Wat is er in een sprookje altijd en overal, wat er ook gebeurt?

De fantasie van de schrijver. En...

aandacht van de lezer.

 

Wat is er in het echte leven altijd en overal, wat er ook gebeurt?

De fantasie van levenskracht. En...

interesse van bewustzijn.

 

Als interesse in verhalen compleet wegvalt, dan...

verdwijnt de wereld, zoals in diepe slaap, of...

worden verhalen gezien als verhalen.

 

Wie is het die dat beseft?

Intellect: ik snap het. Of ...

Bewustzijn: Ik Zie het. Of ...

Zelf: IK realiseer het.

 

“Stel dat de hoofdfiguur in een boek op zoek gaat naar de schrijver. Zal dat lukken? In welke richting moet hij zoeken? Heeft hij informatie nodig? Of fantasie?” [Mooji]

BIJSLUITER: Bezoek van deze site kan ongewenste bijwerkingen hebben. Geliefde aannames kunnen losrammelen, waardoor het psychologische immuunsysteem wordt aangetast en onverbloemde Realiteit kan binnendringen. Angst, onrust en verwarring zijn tijdelijke ontwenningsverschijnselen van de aandoening "persoonlijkheid", waarna onherstelbaar verlies kan optreden van geloof in zorgen, egoïsme en afgescheidenheid. Neem in geval van heftige bijwerking contact op.