· 

Rechtlijnig

 

Twee rechte lijnen in de wolken,

 

en één snijpunt dat ik écht zie,

 

dat is dus waar/het gebeurde,

 

iets tast- en berekenbaars,

 

aangrijpend dramatisch,

 

zodat een mooi verhaal

 

heel lang blijft hangen

 

Precies

 

Is het je ooit opgevallen dat jij altijd precies in het midden van een regenboog staat?

Net zoals je altijd precies in het midden van de beleving van jouw universum staat?

 

Waar jij bent kloppen hier en nu, vallen waarnemingen eenvoudig op hun plek.

Geluid, licht, info van verderweg met vertraagd of vertekend perspectief.

Alleen in jouw frame-of-reference kloppen afstand en tijdsduur.

 

Als je dat-wat-is eens niet door het denken laat vervormen

Misschien dat het leven je dan perfecte Waarheid schenkt

 

Niet een en dezelfde Waarheid voor ons allemaal,

die we kunnen formuleren en neerpennen,

waar we het ooit over eens worden,

 

maar Waarheid niet anders

dan precies dat wat jij bent

  

Helder wat je weet,

en blij met wat

je niet weet

 

 


 

Wens

 

Hoe heerlijk is het om niets te wensen   <>   Nog beter werkt het om Niets te wensen

 

dan krijg je onmiddelijk wat je wilt   <>   want dan hoef je niet klaar te staan

 

Tenmiste, als je alles wegwuift   <>   om wat dan ook te ontvangen

 

wat daar niet echt in past   <>   Immers, je bent het al   

 

 

 

 

 Uitbreker

 

        Wie is er blij met de komst van een inbreker?

      Veel te rijke mensen? Of té eenzame mensen?

    Wat denk je van inwoners van een gevangenis?

  Tenzij ze zo geïnstitutionaliseerd zijn dat ze niet

durven uit te vliegen, aangeleerde hulpeloosheid?

  Wie ontdekt er dat deuren en tralies onecht zijn?

    Wie roept het hardst om dit niet te onderzoeken?

      Wie zit er levenslang, veroordeeld om erfzonde,

        die meteen vervalt, als je hem niet steeds lijmt

 

 


 

Brokken

 

Gisteren was er een grote brok die losliet

Hij liet mij los, en ik hem, en dat ging niet bepaald ongemerkt

Nogal paniekerig, met flinke angst en beven, de wereld leek verduisterd

 Dus op de hoogste duin geklommen, tijdens slecht weer, om te laten zien: it’s ok 

Mijn hoofd vol gedachten over wat dit nou weer allemaal kon betekenen

Allemaal onzin, waar ik niet veel aandacht aan schonk, want

de essentie was zeer eenvoudig:

een zware ballast was

on its way out  

Daarna komt altijd de vraag: wat is er over, van ‘mij’. Wie ben ik nu weer?    

Dus maar goed kijken vanuit welk perspectief er wordt gekeken.         

Misschien meer een probleem voor anderen dan voor mij            

toen bleek dat ik uren op een bankje kon zitten turen        

naar sloom voorbijdrijvende wolken,   

zonder behoefte aan ook maar één woord.

Zijn wil kwijt? Of in een catatonische trance?

              Wonder boven wonder kwam er toch weer zin in hagelslag

       en om te zien dat ik het de afgelopen jaren leuk heb gevonden om

   te blijven praten over Advaita-dingetjes tegen mensen die eigenlijk

 nog nauwelijks een millimeter zijn opgeschoven, nog geen eerste

stap hebben gezet, maar graag nog héél even de kat uit de

boom willen kijken. En nog even. En nóg even, en…

Ongeveer net zoals bij mij, indertijd

Vandaag maar eens goed opletten              

of er tussen de resterende brokstukken      

nog wat van dat soort leukte te vinden is,   

of dat die gisteren wegens  

harde westerwind 

allemaal is

weggewaaid

 

 

 

Bioblessings

 

Een lezer schreef: "Zeur niet, count your blessings". Vandaar - voor wie geïnteresseerd is in leedvermaak en grote aantallen - op de bio-pagina een lange lijst van mislukkingen, miserable failures, weglopen, opgeven, zinloosheid, verlies, wanhoop & co. Deze website ontstond uit de puinhoop die daarvan overbleef. Des te bijzonderder dat leren en afleren, graaien en loslaten nu wel 10x sneller gaan dan voorheen. Allerlij freaky kunstjes en trucjes komen even hun neus laten zien - daarom schrijf ik er wat over - en dan valt het retourbonnetje van de bieb al weer op de deurmat. Kortom, vrijwel niets blijft plakken, want alles is te leen. Geen enkele conclusie is blijvend waar (ook deze niet?)

 

 

Simpele voorstelling (2)

 

  A B C
    Lyrics Lookup      Interpretatie
      Opening act
 1   Er Waar?  = IP-adres unknown?
 2   zat Al weer?  = type("er was eens")
 3   een klein Mooi!  = dus wij zijn groter
 4   zigeunermeisje Oei!   = 3voudige discriminatie :-(
      Introductie
 5   huilend Emotie tonen  = nee, da's niet goed hè?
 6   opeen Schaamte  = en je weet het zelf dus ook
 7   steen Hardheid  = des aanstoots of der wijzen?
       Achtergrond
 8   Huilend Lijkt op  = upper(A5) // egotrucje
 9   huilend Herhaling  = A5 // nog een egotrucje
 10   helemaal Compleet  = ontkennen, laatste egotrucje
 11   alleen Al één  = eenheidsbewustzijnstrucje
      Hooggeëerd gezag
 12  Sta op Bevel   = wij weten wat te doen
 13  meisje lief Paaien  = houd je verhaaltje voor je
 14  droog je Doener  = moet ze helemaal zelf doen
 15  traantjes af Voorwaarde  = bah, kunnen we niet aanzien
       Het wurgcontract
 16   Kies Gebiedend  = moeten vrije wil
 17   een kindje Naïef  = uit het paradijs gelokte
 18   uit Finished  = basta! Niks meer jezelf zijn
 19   de kring Meerderheid  = wij gezonde beterwetertjes
       De kleine lettertjes
 20   met Samen  = los dansen verboden?
 21   wie je Persoon  = hoezo wieën en jeën?
 22   dansen Activiteit  = en niks anders, or get out!
 23   mag Toestemming  = ga bij ieder van ons bedelen!
      Dwangbehandeling
 24   Tra Betekenisloos  = denk niet zelf
 25   la 6e noot?  = er komt geen uitleg
 26   la L.A. Police?  = onrecht en ontmaskering...
 27   la Lade  = zomaar de onderste lade in
      Eigen inzicht
 28   la Ja maar  = erbij horen is dé oplossing
 29   la Nou ja  = kritiekloos aansluiten...
 30   la Ach ja  = bij een stelletje...
 31   la  Tja  = mafketeltjes
      Ontknoping
 32   Tra Tra   Tja
 33   la la  = I GET IT!!!
 34   la la  = gewoon verdringen, yes!!
 35   la la  = zo heel moeilijk is het niet :-)
      Applaus
 36   lááá láááter  = traumaverwerking
 37   la la  = ooit nog eens een therapietje
 37   la la  = na mijn midlife crisis, maar...
 38   la la  = pensioensopbouwtechnisch...
      Bis
 39   Tra Tra  = wat kan Pietje goed dansen
 40   la la  = hij lijkt nog zo onschuldig
 41   la la  = wat als we samen onze...
 42   la la  = leuk liedje voor onze kinderen

 

 

 

Droomhuwelijk

 

In een droom doet niets,          maar dan ook niets ertoe,        behalve dat je in een droom zit.

 In een droom is het ene          niet belangrijker dan het       andere, wat je zelf kunt uittesten:

Stop met vergelijken, en          kijk of het je dan lukt       om nog ooit ongelukkig te worden.

 

Een droom verkrijgt speelruimte door afstand,         half-duister, twee versies van één.

Een droom is een maffe, gammele kopie van        de ware, ontegenstrijdige toestand.

Dus als je je droomkasteel niet in de lucht        houdt, niet opblaast of repareert,

dan loopt’ie binnen no-time leeg. Niet        doorvertellen aub, anders ...  

 

[Jed McKenna & Hans Laurentius]

 

 

 

WOB2

 

Oorspronkelijk memorandum overleg drievoudig hierarchische bestuursconstructie inzake "Pinokkio":

Als Pinokkio
een Persoon
naar boven
aandacht
zou durven kijken,touwtjes
lichtstralen
volgend die langs rechte lijnen terug leiden naar zijn bestuurder,Gepetto
Bewustzijn
, dan wordt duidelijk dat hij alspoppetje
lichaam
wordt voortbewogen, maar daar altijd een andere,houteriger
logischer
verklaring voor heeft verzonnen. Vanuit aangeleerde gewoonten en angst praat hij namens 'mijn' wil, in plaats vanGepetto's
Uw
plan. Als hij - als door een wonder - interesse krijgt voorPersonen
Bewustzijn
wordt hem getoond dat hij eerst volstrekt Eerlijk moet worden, anders wordt zijnneus
leven
steedslanger
zwaarder
. Dat kan helaas niet anders, wantGepetto
Bewustzijn
's wereld is niet beperkt totéén poppetje
egoïsme
en louter mechanischbewegen
denken
. HoewelPinokkio
een Persoon
het moeilijk heeft vermoedt die misschien al dat ergenseen Lezer
het Zelf
 bestaat, die weet dat het goed afloopt. Na zijn transformatie leert hij hoehet poppenspel
het Universum
werkt. Misschien dat hij - als door een wonder - op een dag aanGepetto
Bewustzijn
vraagt, of hij Hem mag helpen, en zelfs: "Wie schenkt jou Levenskracht, wie doet jouw Zien?"

Ondanks zonodige excuses voor 50 jaar vertraging van deze openbaring, met ultieme Hoogachting,

[2: Wet Openbaarheid van Bestuur]

 

 

 

GBA2

 

Onderzoek inzake “Pinokkio”, naam, adres, woonplaats:

Waarschijnlijk op het formulier ondersteboven en incorrect ingevuld als oikoniP. Google beweert dat voornaam “okio” in het Fins staat voor “correctie”. En “Pin” blijkt de afkorting van “user identification”. Oftewel: iemand die een zelf-gecorrigeerde identiteit gebruikt. Omdat de geboorteleeftijd niet nul is, en er vóór die tijd al aanwijzingen waren voor aanzienlijke inkomsten uit de entertainmentbranche, gaat het hier zeer waarschijnlijk over zware identiteitsfraude wegens belastingontwijking, en verkapte vernedering van gezag. Een vergelijkbaar patroon van identiteitsontwijking wegens zware overbelasting is al vaker opgemerkt. Derhalve is tegen dit soort laffe constructies een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd, met de oproep om onmiddellijk elke activiteit te staken - behalve Zijn - en zich volledig over te geven aan de voor dit schandaal verantwoordelijke hogere autoriteiten.


Met ultieme Hoogachting,

[2: Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens]

 

 

 

TBS2

 

Geachte heer “Pinokio”,

Uit uitputtend onderzoek is ons ter ore gekomen dat U herhaaldelijk uitspraken doet over zaken die niet aan U toebehoren, waarbij U zich onterecht opstelt als eigenaar, of zelfs beweert dat U deze zaken bent. Dit beschouwen wij als bijzonder ongepast voor Uw mentale gezondheid en integriteit. Wegens grote kans op recidive achten wij het uitdragen van dit soort waanbeelden ook niet langer veilig voor de samenleving.

Hierbij een inventarisatie om alles wat U zich ten onrechte toerekent in kaart te brengen, om U vervolgens te manen Uw claims ten aanzien van onderdelen, evenals rechten en plichten hieromtrent, zo spoedig mogelijk bij ons in te leveren, vergezeld van alle hieraan gerelateerde incorrecte aannames, gewoonten en loyaliteiten.

Onderdelen: ik ben
bekend met
ik maak
gebruik van
ik ben de
maker van
ik ben de
eigenaar van
      ik BEN dat ik ben Niets
zonder dat
Speelbal  
Autootje  
Handen  
Ogen  
Horen  
Hart  
Lichaam  
Tijd  
Gedachten   
Emoties  
Verwachtingen  
               
Niet gevorderd:              
Liefde  
Waarheid  

Wegens ongeoorloofd en onophoudelijk claimgedrag bent U vanaf heden geheel ontoerekeningsvatbaar verklaard. Derhalve dient elke rekening inzake oorzaken te sluiten, zodat wij U kunnen uitsluiten van gevolgen. Daarom, nogmaals, zult U volledig afstand moeten doen van zowel alles wat niet van-U is, als alles wat U niet bent, evenals elke hieraan gerelateerde gehechtheid. Deze onderdelen zullen daarna ter beschikking worden gesteld aan algemeen onderzoek van de wereld, en alles daarbuiten.

Met ultieme Hoogachting,

[2: TBS commissie]

 

 

 Klijn knijn

 

Heel soms krijgt mijn konijn een hoop extra te eten

Voor hem lijkt het toeval. Voor mij klokslag 4 oktober

Soms loopt mijn konijn veel kans het loodje te leggen

Voor hem stom toeval. Voor mij klokslag 24 december

Mensen krijgen te maken met toe- mee- en tegenval

Voor iets kleiners: verbazing, consternatie, drama

Voor iets groters: gewoon een simpel verband

(Tip: koester geen kleine verwachtingen)

 

 

 

Wrong instrument

 

Wat jou verhindert om te begrijpen wat je wilt begrijpen,

is juist het instrument dat je gebruikt om dingen te begrijpen.

[U.G. Krishnamurti]

Wolken tekenen met behulp van rechte lijnen is vrij onhandig

Het weer voorspellen door middel van getallen in blokjes,

na zo'n 10.000 manjaren studie lukt het al een beetje.

Alleen kansen, niet deze wolk die mij natregent

 

De frustratie van mensen is dat ze met behulp van
als-dan, lijkt-op en copy-paste willen bevatten,

wat er in het oneindige veld van bewustzijn,

buiten als-dan, lijkt-op en copy-paste,

nog meer voor moois voorhanden is

 

 

 

 

 Paardekracht

 

Denken is als een over het paard getild paard

En daardoor paniekerig,

dat je niet in de bek mag kijken

onwijs eigenwijs en

en behoort op de gang

overtuigend

 

 

 

Trechters

 

Zolang je nog een warm tehuis biedt aan Verwarring, dus

elke aanname vergezelt van twijfel,  ja-maar, of oordelen,

bestaat het levensgrote gevaar dat als er ook maar één

idee op deze website volledig zou worden begrepen,

 

dit een kristallisatieproces in gang zet dat alle

tegenstrijdigheid uit je mind gaat opruimen,

waarna er niets dan eenvoud overblijft.

Een afschuwelijke kaalslag, waarna

 

er geen vrijheid overblijft om

er op los te fantaseren én

te kunnen denken van:

"Ich habe es nicht

 

gewußt"

 

Daarom lijkt het hard nodig om over deze teksten bewußt na te denken,

om ze te klassificeren in categoriën, concepten, woorden die je al kent,

om ze vast te knopen aan bekende,  veilige, warme, modderige Verwarring,

waarbij ze worden geherformuleerd,  ingedikt,  samengevat of ingekapseld,

door een web van verklaringen van helderheid in-termen-van onwaarheid.

 

Puur toeschouwen zonder mentaal in te grijpen,

Zien wat een tekst doet, hoe het doorwerkt,

waarbij je alle gevolgen voor lief neemt,

is echt  l e v e n s g e v a a r l i j k

Niet voor Jou, helderheid,

maar voor Verwarring.

 

 


 

Verzoeknummer?

 

Ben je geïnteresseerd in een onderwerp, of een nieuw perspectief op iets wat je al wist? In welke vorm spreekt het je aan? Wil je weten waarom iets klopt, waarom het niet klopt, of beide, of geen van beide? Stuur dan ff een mailtje. Of misschien vind je andere manier om verzoeknummers op deze website te doen verschijnen.

 

 

BIJSLUITER: Bezoek van deze site kan ongewenste bijwerkingen hebben. Geliefde aannames kunnen losrammelen, waardoor het psychologische immuunsysteem wordt aangetast en onverbloemde Realiteit kan binnendringen. Angst, onrust en verwarring zijn tijdelijke ontwenningsverschijnselen van de aandoening "persoonlijkheid", waarna onherstelbaar verlies kan optreden van geloof in zorgen, egoïsme en afgescheidenheid. Neem in geval van heftige bijwerking contact op.