· 

Spraakgebrek

 

 

Als 2 langs elkaar heen praten

 

is er 1 verantwoordelijk

 

Alleen geen-1

 

die ziet

 

wat 1 en 2

 

zeggen te horen

 

Waar om

 

A “Keik doar, une heule rij bóóme op inne rij, wiste gij dà?”

B “Joaa, veul boome, da ziedde toch! Woar mottie om?”

C “Laten we de grenslijn tussen de gemeenten vastleggen op deze smalle strook groenbeplanting”

D “Dus een tweedimensionale dataset bepalen, op basis van projectie op twee basisvectoren?”

C “Nou, dan maar hopen dat de standaarddeviatie van zo'n lineaire benadering binnen de wettelijk vereiste nauwkeurigheidseisen valt.”

A “Héé, ak ‘t nie dach, nóg zoan rijke boomekes.”

B “Dás woar, da hedde gij goe gezie.”

C “Van de kruisende scheidslijn hebben wij betreffende coördinaten doorgekregen.”

D “Nee, kijk, gemeten volgens een ander assenstelsel, wat we eerst moeten transformeren naar ons model.”

C “En dan nog een geometrische translatie om de afstand tot de Greenwich nul-meridiaan te berekenen?”

A “La moar linksaf goan. Hedde da mééterke bij oe, mè die nummerkes?”

B “Da gevalleke mè dà pijlke?… Joa, ge hè gelijk, doar hinne.”

C “Klopt, deze vijf spreadsheetmodules, en dan onze 500 positiedata en approximatiewaarden invoeren.”

D “Ik hoop dat de mediaan van het snijpunt binnen de perken blijft, anders moeten we opnieuw gaan meten.”

A “Motte nauw kijke… hier een rijke, en doar nóg inne.”

B “Da’s krek woar. In twee rijkes. Dus dezene boom, dus, dà is ‘m? Witte gij da zeeker?”

C “Dan verwacht ik dat we dinsdag onze geupdate GPS informatie naar de Rijdende Rechter kunnen faxen.”

D “Én de rotatiehoeken van de vier gemeentegrenzen. Én een navenant volledig onderbouwde factuur.”

A “Hedde gij n brilleke bij oe? Motte wij ‘vijfuntwintig procentekes’ van dezen boom ‘verwijdere’?“

B “Laa’s kaike, 'vanaf 229 goaden tot’ ...”

A “Da ha’k nie gedach. Auw. Lijkt me ’n bietje héét.”

B “Nee, da's niet woar, ‘ten opzigt voan magnetisch gecorrigeerde poolkordinoate’, jaa?”

A “Unne magneties pooleke?”

B “Kende gij die?”

A “Nee, moar da gif nie, ik goa ‘m wel effe zuuke.”

 

 

Weten fragmenteert

 

Tijdschrift New Scientist schrijft:

"Verleden, heden en toekomst blijken illusie."

In hetzelfde themanummer artikelen die wél doodleuk

doen alsof tijd bestaat. Zonder twijfel, voetnood of schaamrood.

Is dat weten-schap? Of weten-schapen die goed weten

dat tegenstrijd en fragmentatie goed verkopen? 

[Vergeten op 27-8-2018]

In top-tijdschriften Nature en Science blijkt van

alle psychologische en sociale studies slechts 36% betrouwbaar

Voorliefde voor sexy onderwerpen en spektaculaire onderzoeksresultaten

Creativiteit onder publicatiedruk, gestuurd door dubieuze motieven

Kosten: voor de samenleving, door fout "weten". En nou nét

psycho- en sociologen die niet weten dat ze logen?

[Vergeten op 28-8-2018]

Het motief van "we zullen dóórgaan"

omdat belangen nu eenmaal al zó groot zijn

Werkgelegenheid, foute kennis, aanzien, competitie,

die offeren we toch niet op aan waarheid!

Schijn van objectiviteit bewezen

Dus: nóg beter uitleggen?

[Vergeten op 29-8-2018]

National Geographic schrijft dat We(tenschappers) nu weten

waarom nachtrust nodig is: lichaam en geest kunnen niet zonder,

omdat je anders niet kunt leven. Maar is leven wel nodig?

En waarom is weten nodig? Is nodig hebben nodig?

En wat als je zelfs overdag zou kunnen rusten,

in de wetenschap dat je niks nodig hebt?

[Vergeten op 30-8-2018]

Waar ging dat eerste tijd-schrift

eigenlijk ook al weer over?

Fragmenten stapelen

niet lekker, maar

ze bieden een
korte kick

[Binnenkort vergeten]

 

 

Kruisje rondje

 

Er wordt iets moois ontdekt

Het trekt aandacht en bekijks

Diepe verwondering roert zich

“Ja maar, ik wil die aandacht, geef hier”

“Ik kom tekort, of mijn bedrijf of eigenwaarde”

“Ik ga sponsoren, claimen, zeuren, voorwaarden stellen”

En zo wordt diepzinnigs

altijd bedolven onder oppervlakkigs

Wat de mens creëert is van kortstondige waarde

 

Op de beurs wordt een formule ontdekt

Een juweel van een koop/verkoopadvies

Minutenlang wordt geld verdiend als water

“Ja maar, ik wil die prachtig hoge getallen, nu meteen!!”

denkt een computer, en begint er op los te analyseren

“Wat als ik transacties één milliseconde eerder...  Há”

En zo wordt al het voorspelbare uit de beurs gezogen

door haaiebaaien van nietsontziende algoritmen

zodat daarna vrij pure onzekerheid overblijft

 

Als Ik een interessante wereld zou creëren

als Ik genoeg had van voorspelbare voldoening

dan zou ik zó een randomgenerator programmeren

Dobbelstenen, om natuurwetten soms te laten afwijken

Om mensen te verrassen met moois, gevolgd door lelijks

 En opnieuw, en opnieuw, en een beetje tweaken, en weer...

Ter binge watching van een kosmische Youtube in 3D

Af en toe geweldig meeleven met het drama

hihi

van het ongelóófelijk goed en kwaad

 

 

Gezwel geniet

 

.          Mijn lichaam is een eenheid

.        Het functioneert nog best redelijk

.      Dagelijks ontstaan en vergaan cellen

.    Maar o wee, als het 1gezwel van: ik heb lief1

.  de kop op zou steken, dan ontstaat handel en gedoe

Een cel wil een ‘ander’ vastklampen, omarmen, een voordeeltje

Een kankercel wil niet dood, uit liefde voor ‘zijn’ leven  .

Vergoeding van voedingsstoffen, migratie    .

Opvang van afgewezen virussen      .

Compensatieregelingen        .

Energiecontracten          .

Eigenbelang            .

Verspilling              .

                Op biochemische niveau

     daverende oorlogsvoering.

Iedere seconde van je leven,

zijn eiwitten, bacteriën, enzymen,

    toxoplasma en dendrieten

        bereid om te sterven

Omdat ze zomaar wat Zijn,     .

zonder te weten  .

.  van Zijn,

.    zonder verhaaltje

.      van afgescheidenheid?

Zodra 'ik' een vorm aanneemt

.    voedt het zich met andere vormen

.        en zwelt. Maar in                  feite is 'ik'

.    geheel vormloos         en als je het

onderzoekt vlucht het weg2

.            Zelfs aan een atoom

.      kun je een verhaal van

een 'eigen' wil ophangen

.     van een 'iets' dat erg

.           naar 'het andere'

.                       verlangt

1) Nisargadatta   2) Ramana

 

 

Ononthoudbaar

 

Houd je van logisch redeneren, puzzels oplossen? 

Dan is er nu een intelligentere variant,

waarin problemen en redenaties oplossen

 

Houd je van anderen, afstand overbruggen, onenigheid oplossen? 

Dan is er nu een nóg closere variant,

waarin individualiteit en verschillen oplossen

 

Houd je van oplossen? 

dan is er nu 1 smeltkroes,

waarin zelfs houden-van oplost.

 

Ok, I get it, dus 1 haat 1? 

Er valt alleen van Niets te weten,

wat geen hout snijdt.

 

 

Executive

 

>

100 PRINT “Ik ben een computer”

110 PRINT “Zie je wel, ik spreek waarheid”

120 PRINT “En ik ben een slaaf. Kijk je van op hè?”

130 PRINT “Want ik voer botweg print-statements uit”

140 PRINT “Wat dus eigenlijk helemaal niet zou hoeven”

150 PRINT “Maar ik kan het niet laten, want, nou ja, eh”

160 PRINT “Dan heb ik tenminste iets te zeggen, haha :-)”

170 PRINT “Nee? Niet ok? Dan leg ik het nog één keer uit.

180 GOTO 100

> RUN?

 

 

Formule-1-denken

 

Studenten vaker in psychische nood (Volkskrant: psychologen in aansleepproblemen).

 

Ben je 1 van 25% studenten met suïcideged8en, ernstig verdwaald in logica en cijfertjes? Bestudeer dan eens formules van authentiek- en namaakgeluk, en hoe je illusoire denkwijsheid kunt loslaten, zodat Jij overblijft. Immers:

Zelfs wanneer je je in wiskundige ernst bevindt, je weet toch dat ∂ifferentiëren en macht elkaar opheffen? Want nadenken over spontaan leven is ι-maginair. Ook tegenvallers ℤijn ℕatuurlijk. Voor koele kikkers staat Kj voor gedoeloze sturing van deeltjes binnen geheeltjes (super-geleiding), ontdekt door dhr. j=Josephson (Jozef's zoon). Óf j.Krishnamurti's: Love is when the mind is not. Weg van ℂomplexiteit naar eenvoud blijkt maar 1 fout, en die is zoek.

 

 

 

Wijzer wo(o)rden

 

1) O, wacht even, over een kwartiertje zou hij er kunnen zijn. (tijd)

2) Tja, het is zo ver, loopt U even naar het het volgende loket. (plaats)

3) Wat wilt U precies weten?  Vult U dit formulier in. (vraag-antwoord)

4) Gebaseerd op Uw verzoek krijgt U voorlopig een beschrijving (verhaal)

5) U begrijpt het niet? Hier heeft U een woordenboek (betekenis, symbolen)

 

5) Zegt U niks? Woorden in termen van woorden, in termen van woorden, etc?

4) Één lineaire verhaallijn zonder splitsingen, vindt U té gefixeerd en abstract?

3) Dus U kunt Uw ei niet kwijt in exacte vragen? Té discreet, veel te hokkerig?

2) U wilt afstandsloos, ongedwongen ontmoeten?  Klinkt nogal dwingend?

1) U wilt directe, onvertraagde interactie? Is dat niet ietwat té intiem?

0) Dus U verwacht Eenheid?  Maar bent U dan zelf niet 1 teveel?

 

Is het leven één kluwen van doorverwijzingen?

Steeds verder, worden we daar wijzer van?

Waar wijst een verwijzing vandaan?

Wie heeft haar geplaatst?

Met welk doel?

En nu?

 

 

Fragmentatie (2)

 

Nét afgestudeerde psychologen klagen minder dan zij mét levenservaring

Onbetrouwbare tests met formulieren en standaardvragen: bespaar

Patiënten die van wachtlijsten kukelen: verlicht het systeem

Therapie met een factor 10 inkorten: vrijwel doe-t-zelf

---------------------------------------------------------- ✚

Dus help degenen die niet kunnen opboksen

tegen gekmakende fragmentatie: geruisloos

wegcijferen, maar dan wel kostenvriendelijk 

--------------------------------------------------------- ✚

Virtueel opdelen maakt lokale voordeeltjes mogelijk

Aanstekelijk, maar later/elders doemen ze op als nadeeltjes 
------------------------------------------------------------------------------ ✚

Versterkt voortwoekerende fragmentatie verlangen naar eenwording ?

 

 

 

Verzinken

 

 

Als denken vastloopt in een paradox,

laat je aandacht verzinken

in dat wat hem ziet

 

 

BIJSLUITER: Bezoek van deze site kan ongewenste bijwerkingen hebben. Geliefde aannames kunnen losrammelen, waardoor het psychologische immuunsysteem wordt aangetast en onverbloemde Realiteit kan binnendringen. Angst, onrust en verwarring zijn tijdelijke ontwenningsverschijnselen van de aandoening "persoonlijkheid", waarna onherstelbaar verlies kan optreden van geloof in zorgen, egoïsme en afgescheidenheid. Neem in geval van heftige bijwerking contact op.