· 

Vormulier

Het lijkt er steeds meer op, dat om mekaar écht te leren kennen, formulieren nodig zijn. Voor verdeling van eerlijkheid, hihi.

 

Puur Bewustzijn lijkt wel wat op een formulier, maar is wat rekbaarder. Het biedt ruimte aan nieuwe categoriën, nieuwe indeling, nieuwe inzichten, nieuwe ervaringen, nieuwe vormen, nieuwe concepten, nieuwe gevoelens, nieuwe indrukken, nieuwe zintuigen. Zelfs aan het woordeloze, het vage, het overlappende, het vervloeiende, het niet-dit en niet-dat, vanuit de grens met het ongemanifesteerde.

 

Bovendien blijft Bewustzijn conflictloos. Door dik en dun. Ogenschijnlijke onwaarheid, tegenstrijdigheid, misvatting, het inconsistente, paradoxale, krankzinnige. Ook het meest egocentrische en meest ruime passen er moeiteloos in.

 

Bewustzijn lijkt vol begrip, je kunt hem van alles wijsmaken en hij ontsteekt niet in razernij. Totdat hij wakker wordt.

 

Heel begrijpelijk dat mateloze openheid formulier-ontwerpers te veel wordt. Zij dromen van classificeerbaarheid en verwachten dat mensen binnen rechte lijntjes en voorgekookte anwoorden blijven, op straffe van opgetrokken wenkbrauwen, of explosiegevaar. Wie durft er dan nog eerlijk te zijn, zichZelf?

BIJSLUITER: Bezoek van deze site kan ongewenste bijwerkingen hebben. Geliefde aannames kunnen losrammelen, waardoor het psychologische immuunsysteem wordt aangetast en onverbloemde Realiteit kan binnendringen. Angst, onrust en verwarring zijn tijdelijke ontwenningsverschijnselen van de aandoening "persoonlijkheid", waarna onherstelbaar verlies kan optreden van geloof in zorgen, egoïsme en afgescheidenheid. Neem in geval van heftige bijwerking contact op.